Juridisk och pedagogisk guide om grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter inom pedagogik publicerad

Juridisk och pedagogisk guide om grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter inom pedagogik publicerad

Inom projektet Mänskliga rättigheter, demokrati, värderingar och dialog inom fostran har en finskspråkig guide om grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter inom undervisning och pedagogik publicerats för studerande och sakkunniga. Samtliga aktörer inom pedagogik har nytta av guiden, men särskilt lärarstuderande, lärare, lärarutbildare och ledare av bildningsväsendet.
Den juridiska och pedagogiska guiden har tagits fram av Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet och justitieombudsmannens kansli. Guiden innehåller en teoridel och en annan del med vardagliga utmaningar, uppgifter och justitieombudsmannens avgöranden, som är indelad i teman enligt typiska klagomål till justitieombudsmannen.

Guiden får fritt användas och spridas vidare!

Guidens tio teman: en trygg studiemiljö, jämlikhet och jämställdhet, elevvård, stöd för inlärning och anordnande av särskilt stöd, specialfrågor som gäller barn och unga med funktionsnedsättning, religion och livsåskådning, arbetsro, yttrandefrihet, god förvaltning och gott beslutsfattande, skoltransport och samarbete mellan hemmet och skolan.

Läs nyheten och ta del av övriga resultat av projektet. Guiden får fritt användas och spridas vidare!