Kartläggningsprocessen som en del av stödet i läsning och skrivning

Kartläggningsprocessen som en del av stödet i läsning och skrivning

Det hör till elevens rättigheter att inlärningssvårigheter upptäcks i ett tidigt skede och att hen erbjuds fungerande stöd för sin inlärning. Då inlärningen följs upp med jämna…

Tykkää ja jaa
Read Article →
Dags att gå tillbaka till grunderna

Dags att gå tillbaka till grunderna

Finlands specialpedagogiska förbunds tema för detta läsår är ”Samarbete mot ett gemensamt arbete”. Därför är det viktigt inför hösten att återgå till grundläggande saker. Vi…

Tykkää ja jaa
Read Article →
Lek(arbete) balanserar oron hos barn

Lek(arbete) balanserar oron hos barn

”I leken är barnet huvudet högre än sig själv”, står det på första sidan i Lekarbetsföreningens folder. Ett uttryck myntat av Vygotski. Vilka möjligheter har…

Tykkää ja jaa
Read Article →
Föreningen skapas av medlemmarna

Föreningen skapas av medlemmarna

”Hur har du det?” frågade de som ordnade utbildningsdagarna i Nådendal. Till dem kunde vi svara att ”bra mår vi” och” roligt har vi”. Den…

Tykkää ja jaa
Read Article →