Ett roligt  och lärorikt jobb

Ett roligt och lärorikt jobb

Johan Urrutia fick jobb som elevassistent efter studentexamen och delar med sig av sina upplevelser. 

Jag har sedan hösten 2020 jobbat vid Haga skola i Vasa som elevassistent åt en elev med särskilda behov.

Efter ett längre sommarlov med studentexamen och Corona spelade det inte så stor roll var jag fick jobb så länge jag hade en arbetsplats för hösten. Med det i åtanke känner jag mig lyckligt lottad som fick komma till en arbetsplats där jag får lära mig så mycket som jag gör vid Haga. 

Alla barnen i klassen där jag jobbar har olika behov och kräver olika mycket jobb av sina assistenter. Pojken som jag har glädjen att jobba med är rätt självständig och han har blivit en speciell vän till mig under det här läsåret. Han är en utåtriktad och glad kille som verkligen har fått mig att bli en tålmodigare person genom att jag har insett att känsloladdade impulser inte är den bästa lösningen när det uppstår problem. Teckenspråk används varje dag i vår klass, eftersom de flesta har talsvårigheter, och jag har också lärt mig en hel del tecken utan att egentligen tänka på saken.

Skoldagarna är strukturerade och samma läsordning följs varje vecka, till de rutinbundna elevernas fördel. Min elev är speciellt rutinbunden. Veckorna går snabbt och det har blivit lätt och roligt att arbeta med honom sen jag började förstå hur han tänker. Han tycker väldigt mycket om knäckebröd och att spela ljudbaserade spel.

”Under hösten började jag inse hur givande det är att jobba med att hjälpa barn.”

När jag kom första dagen hade jag ingen erfarenhet av att jobba med barn med specialbehov eller överhuvudtaget i en skola. Under hösten började jag inse hur givande det är att jobba med att hjälpa barn som inte har det lika lätt i vardagen som de flesta andra. Det har gett mig en helt ny förståelse och respekt för en viktig del av vårt samhälle, som jag tidigare inte vetat mycket om. 

Från början var det tänkt att jag bara skulle jobba under höstterminen för att i januari rycka in i militären. Men tjänstgöringen sköts upp och under läsåret har jag lärt mig så mycket om livet och människor. Det här har varit ett av de bästa åren trots pandemin och det har varit roligt att komma till skolan varje dag.

Johan Urrutia
är bosatt i Vasa och arbetar som elevassistent vid Haga skola i Vasa. 

Tykkää ja jaa