Vem annan då?

Vem annan då?

I din hand håller du årets andra nummer av tidningen Erityiskasvatus. Med ledning av chefredaktören har tidningens redaktion igen lyckats få ihop ett fint nummer. Tack för det!

Tidningen Erityiskasvatus är Finlands specialpedagogiska förbund rf:s viktiga tjänst för sina medlemmar. Fint att vi även under undantagsförhållandena under året 2020 lyckats få ut tidningen enligt tidtabell. Chefredaktör Ari Malmbergs kvalitativa arbete har belönats med ”Årets specialla gärning” utmärkelse. Tack och lyckönskningar Ari!

Tidningen Erityiskasvatus har under de rådande undantagsförhållandena varit en styrka för förbundet, via vilken vi har kunnat sprida information om specialpedagogisk verksamhet och projekt i olika kommuner, trots att vi inte har kunnat hålla fysiska evenemang och sammankomster. Till exempel såhär:

För ca ett år sedan beslöt beslutsfattarna i en kommun att göra ett försök med att så många elever som möjligt skulle få gå i den egna närskolan, skapa sociala relationer i den egna närmiljön och få det stöd som eleven behöver. Det fanns även med i planerna att specialklasslärarbefattningar skulle omvandlas till deltidsspeciallärarbefattningar.  

Försöket startades med mycket ”reklamprat”. Allt skulle vara resursmässigt klart. Givetvis hade alla förbundit sig till ett inklusivt tänkande. Ingen kommun vill ju ligga i täten vad gäller antalet specialklasser. Speciallärarens arbetsbild förbryllade dock.

En grupp kommuninvånare märkte att elevens stöd inte mera var detsamma, trots planerna. Tid och vuxna saknades. Familjernas nöd märktes varje dag. Nu var det dags att agera. Kommuninvånarna tog kontakt med beslutsfattarna. Beslutsfattarna är ingalunda ”dumma” bara ovetande om arbetet på gräsrotsnivå. Det behövdes aktiva kommuninvånare som förde budet fram.
Det kom en mellanrapport där projektet rosades. Bakom knuten var åsikterna inte de samma. Kommuninvånarna satte hjärta och själ ner på att lyfta upp de negativa aspekterna kring projektet i lokaltidningar och genom kontakt till dem som gör beslut.

Vilken förening har kunskap och kännedom i specialpedagogiska frågor och vem står på barnens sida. Vem annan då?

Nu blev det den här våren och dags för en ny rapport där man kommit till den slutsatsen att projektet inte kan fortsätta. Dessutom har det framkommit ett ökat behov av stöd till följd av Coronapandemin vilken är orsaken till att specialundervisningsgrupperna inte kan avskaffas.

Kommuninvånarna fick mycket beröm för sin insats. Det är lättare att göra beslut om man vet vad man besluter om. Man behöver även veta vilka konsekvenser felaktiga beslut kan medföra. Slutligen kan man ju fråga sig vem dessa aktiva kommuninvånare var. Vilken förening har kunskap och kännedom i specialpedagogiska frågor och vem står på barnens sida. Vem annan då?

Hoppas att vårsolens strålar ger alla våra medlemmar krafter att orka till sommaren. Visst har du skrivit upp ”Naantalin opintopäivät” 19.–20.3.2022 i din kalender.

Päivi Peltola
är ordförande för Fsf. rf.
Hon bor i Billnäs, Raseborg och arbetar som specialklasslärare i åk 1-6.

Tykkää ja jaa