Svenska skolan  för synskadade 150 år

Svenska skolan för synskadade 150 år

År 1865 grundade Uno Cygnaeus blindskolan i Helsingfors, som sedan år 1985 heter Svenska skolan för synskadade. I år firar skolan alltså 150 år av verksamhet. Uno…

Read Article →
Årets speciallärarförening  2014

Årets speciallärarförening 2014

Vid förbundets studiedagar i Björneborg i mars utsågs Svenskfinlands specialpedagogiska förening r.f. (Ssf) till Årets förening 2014 (Vuoden yhdistys 2014). Föreningen belönades på grund av sin…

Read Article →
Specialpedagogiska utmaningar  för praktik och forskning

Specialpedagogiska utmaningar för praktik och forskning

Vi lever idag i ett komplext samhälle med en ökad tilltro till människans möjligheter att utforma sina individuella livsprojekt. I egenskap av samhällsmedborgare har vi fått en…

Read Article →
Specialpedagogisk utredning av elevers läs- och skrivförmåga

Specialpedagogisk utredning av elevers läs- och skrivförmåga

Ann-Katrine Risberg, som är verksamhetsledare för Vasa specialpedagogiska center, berättar om vad som ingår i den specialpedagogiska utredningen av elevers läs- och skrivförmåga som centret…

Read Article →