Dags att gå tillbaka till grunderna

Dags att gå tillbaka till grunderna

Finlands specialpedagogiska förbunds tema för detta läsår är ”Samarbete mot ett gemensamt arbete”. Därför är det viktigt inför hösten att återgå till grundläggande saker.

Vi tar ett positivt grepp om vardagen och tillsammans bestämmer vi oss för att det blir ett bra läsår. Vardagen kan vara bra och trevlig. En speciell vardag kan vara speciellt bra och speciellt trevlig,  men också speciellt  utmanande.

Vi hoppar på ett tåg i augusti och via ett tvärstopp över julen fortsätter vi igen mot sommaren. Men det tuffande tåget med passagerarna ombord är just vår speciella grej. Vi är duktiga och vi jobbar på med just den fina kunskap som våra medlemmar har. Detta kunnande visar vi för våra elever och studerande. Vi anammar skolvardagen och bestämmer oss för att detta fixar vi.

Vi är värdefulla även i arbets-gemenskapen. En av våra målsättningar är att utveckla specialundervisningen med en positiv attityd och en tro på framtiden för hela skolsamfundet. Vi hjälper varandra, gläds med dem som lyckas, men delar även stunder som inte känns bra. Vi diskuterar och kommer fram till gemensamma spelregler som vi sedan följer.

På många skolor finns det i höst nya och unga speciallärare som behöver stöd av erfarna kollegor. Det är viktigt att bemöta dem med glädje och ta del av det nya som de vill dela med sig. Vi skall också se till att de begränsar sitt jobb med allt det innebär som nyutexaminerad, för att inte bränna sig slut på direkten. På detta sätt ger vi stafettpinnen vidare så ett de i sin tur kan stöda nya lärare på samma fina sätt som vi gjort.

“Vi hjälper varandra, gläds med dem som lyckas.”

Samarbete är ett viktigt verktyg både i det mångprofessionella arbetet och i samarbetet med hemmen. Detta är inte alltid självklart utan vi behöver visa hur man gör. Om vi samarbetar och hjälper varandra, har vi garanterat lärare i framtiden.

Förbundet följer med aktuella händelser, projekt och utvecklingsarbete i anslutning till specialundervisningen. Vi ser fram mot att få ta del av slutrapporten från projektet ”Rätten att lära sig” som skall bli klar i november. 

För tillfället pågår ett projekt som skall jobba för att förebygga skolfrånvaro genom att skapa ett positivt skolklimat och en positiv verksamhetskultur i skolan. Mera om projektet OTuS kan du läsa om i tidningen. 

Under hösten startar de regionala medlemsföreningarna igen upp sin verksamhet. Deltar du i olika träffar och program som ordnas får du garanterat kollegialt stöd i form av gruppmentorskap i ett speciellt fint sällskap.

 Kom gärna med!

Päivi Peltola
Päivi Peltola är Fsf rf:s ordförande. Dessutom är han ledamot i OAJ:s råd. Päivi bor i Billnäs, Raseborg och arbetar som specialklasslärare i de lägsta klasserna.

Tykkää ja jaa