I stormens öga

I stormens öga

Finlands specialpedagogiska förbund Fsf.rf beslöt på våren att svara på frågor som kommit från fältet genom att ordna en medlemsförfrågan om modeller för arbetstid. Vi ville i huvudsak höra våra medlemmars åsikt om årsarbetstid. Vi ville få vetskap om hur vi i förbundet kunde komma fram till ett gemensamt synsätt. Inget annat, inga hemligheter, inget bråk. I vårt förra nummer av tidningen fanns det ett inlägg om detta och förfrågningen skulle gå via medlemsföreningarnas ordförande till medlemmarna. Det var det vi trodde.

Förfrågningen väckte förvånansvärt stort intresse på sociala medier. Vi upptäckte också i styrelsen hur personer tolkar texter på olika sätt. Hur vi misstolkar och missförstår, förstorar upp och förvränger. Som ordförande fick jag även feedback där man ifrågasatte vårt kunnande om läroplanen för den grundläggande utbildningen, liksom för världen i övrigt. Man anklagade även oss för att vara ett hemligt sällskap.

Under denna tid jobbade både de som förde diskussioner och vi Fsf:s styrelse i all sköns ro med våra jobb i vardagen. Vi stötte på personer i behov av stöd, både stora och små. Vi skötte våra arbetsuppgifter. Då förfrågningen kom ut blev det översvämning. Vi fick osakliga kommentarer trots att vi bara riktade en förfrågan till våra medlemmar. Vi har inte haft för avsikt att köra en modell utan vår tanke har varit att söka olika modeller för hur vi vill ha det ur ett större perspektiv.
Resultatet från medlemsenkäten kan du läsa mera om på sidan 10 i tidningen. Tack till er alla som svarade.

Vi kräver att arbetstids- och lönemodellerna snabbt åtgärdas för special- och specialklasslärarna.

I stormens öga var det bra att tänka på framtiden. Utgående från förfrågningen har vi sammanställt Fsf.rf förhandlingsmål till följande avtalsperiod. Vi kräver att arbetstids- och lönemodellerna snabbt åtgärdas för special- och specialklasslärarna. Vi vill att det under år 2022 skrivs i arbetsavtalet 22h/v undervisningsskyldighet för deltidsspeciallärarna utan att lönen minskar och att specialklasslärare skall få klassföreståndararvode i årskurserna 6–9. Detta ärende har gått till OAJ:s arbetsavtalsförhandlare.

Höstterminen övergår snart till julpyssel. Närundervisning och möte med eleverna är en värdefull sak. Det är ju det viktigaste eller hur? Vi orkar. Fortsättningsvis är det attityden som avgör!

Päivi Peltola
föreningens ordförande

Päivi Peltola är ordförande för Fsf. rf. Hon bor i Billnäes, Raseborg och arbetar som specialklasslärare i åk 1–6.

Anne Grönqvist svensk översättning

Tykkää ja jaa