Oppilaan oppimisympäristöjen huomioiminen

Oppilaan oppimisympäristöjen huomioiminen

Turvallisen oppimisympäristön rakentamisen näkökulma liittyy meidän erityisopettajien maailmaan keskeisenä ajatuksena. Erityisopettaja ei ajattele vain opetettavan aineen sisältöä vaan myös sitä, että oppimisen edellytykset olisivat mahdollisimman suotuisat ja esteettömät ryhmän jokaiselle oppilaalle. Sen vuoksi erityisopettajan tulee kiinnittää huomiota turvallisen oppimisympäristön jokaiseen eri osa-alueeseen. Niin fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen kuin pedagogiseenkin oppimisympäristöön. Opettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan yhteistyö on tärkeää osaamisen eroavaisuuksien takia, jotta oppilaiden oppiminen olisi mahdollisimman esteetöntä ja sujuvaa.

”Oppimisympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet. Näin voidaan ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarvetta. Tuen tarpeen mukaan räätälöidyt oppimisympäristöt voivat olla osa oppilaan suunnitelmallista tukea.” OPS, 2014

”Erityisopettajan opetukselliset ja kasvatukselliset menetelmät määräytyvät aina oppilaan tai luokan tuen tarpeen mukaan.”

Meidän tehtävämme on huomioida tuen näkökulma kaikissa oppimisympäristöissä. Fyysinen toimintaympäristö muodostaa kivijalan sosiaaliselle ja pedagogiselle toimintaympäristölle. Fyysistä toimintaympäristöä kehittämällä luodaan pohja mahdollisimman esteettömälle oppimiselle. Erityisopettaja kiinnittää tarvittaessa fyysisessä toimintaympäristössä huomiota muun muassa akustiikkaan, värimaailmaan, tilan sopivuuteen tai ahtauteen. Lisäksi huomio usein kiinnittyy siihen onko eriyttämistiloja riittävästi ja missä. 

Jo pienillä fyysisen oppimisympäristön muutoksilla voidaan saada paljon aikaiseksi tuntirauhan turvaamiseksi. On tärkeää arvioida, ettei fyysisessä tilassa ole esimerkiksi aistiyliherkkiä oppilaita kuormittavia tekijöitä. Se että oppimisympäristö on esteetön ja edistää tukea on ensiarvoisen tärkeä miettiä myös ennalta kouluissa, joita remontoidaan tai rakennetaan täysin uusiksi. Kuinka monessa koulussa on osattu käyttää erityisopettajaa suunnittelussa apuna, jotta tilat toimisivat mahdollisimman hyvin tuettavienkin kanssa? Tiedän tällaisia kouluja olevan.

Pedagoginen oppimisympäristö, joka menee vuorovaikutuksellisuudenkin takia sosiaalisen kanssa päällekkäin, sisältää opettajan opetuksen, menetelmän ja siihen liittyvät tavoitteet, joilla pyritään mahdollisimman hyvään oppimistulokseen. Pedagoginen oppimisympäristö on vuorovaikutusta. 

Erityisopettajan opetukselliset ja kasvatukselliset menetelmät määräytyvät aina oppilaan tai luokan tuen tarpeen mukaan. Sopivat opetusmenetelmät ja oppimisen tuen muodot mahdollistavat opetuksen eriyttämisen ja yksilöllisyyden huomioimisen. Sosiaalisessa oppimisympäristössä haasteet liittyvät yleensä oppilaiden häiritsevään käyttäytymiseen, joka vaikuttaa voimakkaasti ympäristöön ja muihin oppilaisiin. 

Pienillä oppimisympäristöjen muutoksilla voidaan saada paljon aikaan yhdessä Joissakin tilanteissa oppimisympäristöjen muutoksilla päästään tilanteeseen, jossa erityisopettajaa ei tarvita jatkuvasti opettajan tueksi. Yhteiset koulun säännöt ja kaikkien johdonmukainen toiminta edesauttavat sitä. Työyhteisössä tarvitaan yhteistyön lisäksi myönteistä suhtautumista erilaisuuteen ja sen hyväksymistä ja ennen kaikkea esimiehen tukea. Yhteistyötä tarvitaan kaikkien ja varsinkin erityisopettajien kanssa, jotta tukitoimet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä turvataan myös oppilaiden hyvinvointi ja opettajien jaksaminen. 

Tiina Vitka
on Kokkolassa yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja. 

Hän lähettää terveisiä opintovapaalta, jossa parhaillaan kirjoittelee esseetä oppimisympäristöjen esteettömyydestä.