Vuoden 2019 erityinen teko Milli virtuaaliapurille

Vuoden 2019 erityinen teko Milli virtuaaliapurille

Suomen erityiskasvatuksen liitto Sel. ry palkitsee vuoden 2019 erityisenä tekona Milli virtuaaliapurin.

Suomen Erityiskasvatuksen liitto palkitsee Millin, koska se on uusi, erityisesti nuorille helposti saavutettavissa oleva ilmainen palvelu. Tekoälyn  ja teknologian valjastaminen nuorten mielenterveystyön on hieno innovaatio. Milli on tavoitettavissa ympärivuorokautisesti. Millin puheille ei tarvitse jonottaa. Sel. ry toivoo Millille pitkää ikää ja paljon käyttäjiä. Vuoden erityinen teko- tunnustus jaetaan Educamessuilla, Opettajain olohuoneen lavalla lauantaina 25.1. Klo 10.30. Tunnustuksen luovuttaa liiton puheenjohtaja Päivi Peltola ja vastaanottamaan saapuu Janne Frimodig.

Milli kertoo nuorille mistä kannattaa hakea apua
Mielenterveystalo.fi-palvelun koekäytössä oleva, tekoälyyn perustuva virtuaaliapuri Milli kannustaa ja kertoo nuorelle, mistä hänen kannattaa hakea apua ahdistukseen tai masennukseen. Apurin kanssa pääsee myös arvioimaan oireidensa vakavuutta. Kun Milliksi nimetylle virtuaaliapurille kirjoittaa viestin ja kuvaa lyhyesti tilannettaan, se tarjoaa luotettavat vinkit avun piiriin. Kehitteillä oleva Milli on HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan psykiatrian Nuorten mielenterveystalon kaikille avoin ja ilmainen palvelu. Milliin voi tutustua osoitteessa mielenterveystalo.fi/nuoret.
Pilottikäytössä oleva Milli toimii kuin chat, mutta perustuu tekoälyyn ja automatiikkaan. Käyttäjän vastausten perusteella, se voi ohjata päivystäviin puhelimiin tai chatteihin, joissa nuori pääsee juttelemaan oikean ihmisen kanssa tai kehottaa hakeutumaan kouluterveydenhoitajalle tai päivystykseen. Milli suosittelee myös verkossa tehtäviä omahoito-ohjelmia, joista voi saada helpotusta oloonsa jo kotona.
̶   Avun määrän ei aina tarvitse olla suurta, jotta nuori pääsee eteenpäin ongelmansa kanssa, sanoo yksi palvelun kehittäjistä sairaanhoitaja Janne Frimodig HUSin nuorisopsykiatrian psykososiaalisten hoitojen yksiköstä.

Ajoissa oikean avun piiriin
Kehitteillä oleva Milli tarjoaa tietoa myös niille nuorille, jotka etsivät apua itsetunto-ongelmiin, kaverisuhteisiin, koulunkäyntiin ja yksinäisyyteen. Valtaosa nuorten lisääntyvistä mielenterveysongelmista liittyvät kuitenkin masennukseen ja ahdistukseen. Virtuaaliapuri neuvoo, miten toimia kriisitilanteessa, esimerkiksi itsetuhoisten ajatusten kanssa. Palvelun kehittäjät toivovat silti jo alkavista ja lievistä mielenterveysongelmista kärsivien kysyvän siltä neuvoja.
̶ Jos nuoret saadaan ajoissa oikean avun piiriin, yhtä monen ei ehkä tarvitsisi jonottaa erikoissairaanhoitoon, sanoo Frimodig.

Apua tarvitaan yleensä myöhään illalla ja alkuyöstä
Koekäytössä oleva virtuaaliapuri tarjoaa nuorille ympärivuorokautisen mahdollisuuden luotettavaan mielenterveysneuvontaan. Kesän aikana kerätty tilasto kertoo, että palvelua käytetään eniten myöhään illalla ja alkuyöstä älypuhelimilla. Ajankohtina, jolloin muutoin helposti eksytään keskustelupalstoille. Pelkän tiedon jakamisen sijaan Milli pyrkii oikeaa keskustelua muistuttavaan käyttäjäkokemukseen.
”Keskustelumainen tilanne tuntuu intiimimmältä kuin pelkkä lukeminen”, kuvaa pilotista saatu käyttäjäpalaute.
Nuoret ovat osallistuneet virtuaaliapurin rakentamiseen. Jatkossa sitä ohjelmoidaan vastaamaan kysymyksiin myös nuorten tarkkaavaisuuden ongelmista, psykoottistyyppisistä oireista, syömishäiriöistä, ja kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä.

Milli on pilottikäytössä vuoden 2019 loppuun saakka. Saatujen palautteiden perusteella jatketaan palvelun sertifikointia lääkinnälliseksi laitteeksi katsottavaksi ohjelmistoksi.

Lisätietoa Millistä:
Janne Frimodig, sairaanhoitaja
HUSin nuorisopsykiatrian psykososiaalisten hoitojen yksikkö
janne.frimodig@hus.fi

Löydät virtuaaliapuri Millin osoitteesta www.mielenterveystalo.fi/nuoret
Mielenterveystalo on HUS Psykiatrian kehittämä kaikille avoin
verkkopalvelu. Se tarjoaa nopean avun mielenterveys- ja päihdeasioissa
tiedon, omahoito-ohjelmien ja palveluhakujen muodossa.