Med rymdraket mot sommaren

Med rymdraket mot sommaren

“Alla kan få flygcertifikat, men en speciallärare kan köra en rymdraket.” Det visste redan en docent vid Helsingfors universitet förra årtusendet. Så är det. Undantagstillstånd…

Read Article →
Min vardag som speciallärare

Min vardag som speciallärare

Det är måndag morgon. Jag står i aulan på ett synligt ställe och har på så sätt möjlighet att se alla 57 elever i åk 1–6 som…

Read Article →
Juridisk och pedagogisk guide om grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter inom pedagogik publicerad

Juridisk och pedagogisk guide om grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter inom pedagogik publicerad

Inom projektet Mänskliga rättigheter, demokrati, värderingar och dialog inom fostran har en finskspråkig guide om grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter inom undervisning och pedagogik publicerats för studerande…

Read Article →
Speciellt gott nytt år 2020!

Speciellt gott nytt år 2020!

Vuosi sitten tammikuussa ryhdyimme liiton hallituksen kokouksessa miettimään tavoitteita vuodelle 2020. Yhden vuosikokouksen periaatteella kun toimimme, liittokokous maaliskuussa vahvistaa seuraavan vuoden linjat. Vi konstaterade att…

Read Article →