Paluu arkeen

Paluu arkeen

Uskomattoman upean hellekesän jälkeen olemme palanneet taas koulutyön arkeen. Tutkimusten mukaan loman voimaannuttava vaikutus on yllättävän lyhyt eikä pitkä loma anna sen parempia eväitä tulevalle työvuodelle kuin lyhyempikään. Totta lienee kuitenkin, että opettajan työstä palautuminen kestää useamman viikon ja vasta niiden jälkeen ajatukset siirtyvät lomavaihteelle, kunnes taas jo muutamaa viikkoa ennen koulun alkua ne suuntautuvat tulevaan syksyyn.

Miten saisimme päättäjät ymmärtämään sen, että lasten ja nuorten koulutuksesta säästäminen tulee kalliiksi!

Miten mahtaa vaikuttaa työssä jaksamiseen se, että loma päättyi lomautuspäiviin? Ainakin kollegat ovat viestineet siitä, että motivaatiota on vaikea löytää. Lomautuksella on varmasti pitkäaikaiset vaikutukset niin työn tuloksiin kuin työintoonkin. Kaikkiaan 24 kuntaa on lomauttanut opettajiaan tänä vuonna ja lisäksi 15 kuntaa käy yt-neuvotteluja. Miten saisimme päättäjät ymmärtämään sen, että lasten ja nuorten koulutuksesta säästäminen tulee kalliiksi! Monessa kunnassa lomautuksilla on kuitattu opettajien VESO-koulutuspäivät eli opetuksen suunnitteluun, opetussuunnitelman kehittämiseen ja opettajien koulutukseen varatut päivät on tämän vuoden osalta pyyhitty punakynällä. Eikö kouluttautuminen ja opetustyön kehittäminen olekaan tarpeen? Vai luotetaanko siihen, että opettajat tunnollisesti kaiken kuitenkin tekevät? Oman työn arvostusta on sekin, että osaa olla tekemättä palkatonta työtä.

Huolestuttavaa on myös se, että kunnat ovat kolmiportaisen tuen myötä alkaneet muuttaa erityisluokanopettajan virkoja erityisopettajan viroiksi. Tämä heikentää erityisluokanopettajien työehtoja ja on suora palkan alennus, koska opetusvelvollisuus nousee kahdella tunnilla. Muuttamista käytetään siis kunnissa säästökeinona. On kuitenkin muistettava, että erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetuksessa opettajalla tulee olla erityisluokanopettajan kelpoisuus. On mielestäni kohtuullista, että erityisluokanopettaja on tällöin myös kelpoisuuttaan vastaavassa virassa – nykypäivänä erityisluokanopettaja voi toimia muuallakin kuin luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Kehitettäessä kolmiportaista tukea pyrittiin nimenomaan löytämään uusia joustavia tapoja toteuttaa oppilaan tarvitsema erityinen tuki eikä tarkoituksena ollut erityisopettajien aseman heikentäminen.

Toivon Teille kaikille oikein hyvää syksyä ja työn iloa – kaikista uhkakuvista ja säästötoimista huolimatta!

Päivi Juntti
puheenjohtaja