Marraskuun mietteitä

Marraskuun mietteitä

Marraskuu ja syyslukukauden työmäärä pikkuhiljaa painaa virkeimmänkin hartioita. Kalenteri on täyttynyt kuin huomaamatta äärimmilleen. Pedagogiset asiakirjat on tehty ja palavereita on pidetty. Suunnitelmien siirto konkretian tasolle on opettajan vastuulla. Onko asiakirjan sanamuodot oikeat ja kaikki toimijat sitoutettu juuri tämän oppilaan asioihin? Miten suunnitelmasta muotoutuu oikea työpaperi eikä vain wilmantäytettä? Täyttyykö tavoitteet ja laaja-alaisen osaamisen kriteerit jokaisen kohdalla, ja jos niin miten? Vähemmästäkin väsyy.

I höstens utbildningsdiskussioner har ofta ordet inklusion lyfts fram. En grupp forskare och sakkunniga inom specialundervisningen publicerade ett öppet brev där man krävde en tydligare specificering av detta begrepp. Efter specificeringen av begreppet inklusion skall detta inte stanna bara vid prat, utan förverkligas. Det är knappast mera oklart för någon vad Salamanca deklarationen år 1994 omfattade. Men hur syns detta i skolorna och vilket rättskydd har våra elever?

Minulle tulleiden viestin perusteella tuen portaiden toteutus sekä ylipäätään tuen tarpeessa olevan oppilaan kohtelu on valtakunnassa varsin villiä. Kuntakohtaiset erot ovat huomattavia. Jopa koulukohtaisia eroja saman kaupungin sisällä on.

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja koulutuksellinen tasa-arvo ei toteudu. Se ei ole oikein eikä hyväksyttävää. Miten opetuksen järjestäjät saataisiin pohtimaan ja ennen kaikkea toteuttamaan koulutyötä yhdenmukaisesti? Toki opettajan pedagoginen vapaus aina säilyttäen, mutta jokin normiohjaus tuen portailla olisi tarpeen. Lakipykälät olisi muotoiltava niin, ettei tulkinnanvaraa ole eikä tuen laatu ja määrä olisi sitä toteuttavien henkilöiden aktiivisuudesta tai tietotaidosta kiinni. 
Förverkligandet av närskoleprincipen och elevens rätt till stöd är ännu inte tydligt beskrivet, allra minst förverkligat. Behovet av stöd är inte entydigt. Det som fungerar för en elev kanske inte fungerar för en annan. Hur är det då om eleven studerar i en liten grupp och mår bra där? Studierna fungerar och eleven gör framsteg. Får det vara såhär eller skall läraren kämpa med dåligt samvete om undervisningen inte är inkluderande. Eller skall vi tänka på elevens bästa?

Selkeät pelisäännöt ja oikea resurs-sointi auttaisivat jo pitkälle.

Selkeät pelisäännöt ja oikea resurs-sointi auttaisivat jo pitkälle. Pelisääntöjä suunniteltaessa toivoisi, että työryhmiin kutsuttaisiin niitä erityisopettajia ja eritysluokanopettajia, jotka tekevät arkista perustyötä ihan tavallisissa suomalaisissa peruskouluissa. Näillä opettajilla on suurin asiantuntemus ja ymmärrys siitä, miten ohjeita toteutetaan käytännössä, kuinka resurssit ja määräykset kohdentuvat. Ja ennen kaikkea näkemys toimenpiteiden vaikuttavuudesta siellä tärkeimmässä eli oppilaiden kasvussa ja kehityksessä.

En regnig eftermiddag då den här läraren var tömd på energi och en rynka syntes i pannan steg en krabat, som redan var ute vid sin klädhängare, in i klassrummet. 

”Lärkkun”, jag kommer ihåg vad du sade till min mamma på mitt möte. Du sade att du har världens bästa arbetsplats då du dagarna långa får vara tillsammans med just mig. Är det sant?

Jo, det är sant. Jag skulle inte byta detta mot något annat jobb.

Jaha, då var det ingenting annat.

Ja hetken räntäsadekin näytti kauniilta. Josko ripustaisi ikkunaan jouluvalot?

Just då kändes till och med regnet vackert. Tänk om man snart skulle hänga julbelysning i fönstret?

Päivi Peltola
Puheenjohtaja/Ordförande

Anne Grönqvist Svensk översättning