Hyvät kollegat!

Hyvät kollegat!

Liiton hallitus ja Suomen Luokanopettajien hallitus kokoontuivat keskustelemaan yhteistyöstä syyskuussa. Keskustelu oli vilkasta ja totesimme, että pedagogiset keskustelut, vertaistuki ja täydennyskoulutus lisäävät jaksamista. Totesimme myös, että kolme yt-tuntia viikossa ei riitä niihin tehtäviin, joita opettajan edellytetään tekevän. Riittämättömyyden tunne syö jaksamista. Edunvalvonnassa onkin kiinnitettävä näihin asioihin huomiota ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että tehdystä työstä tulee saada palkkaa.

Yhteinen huolemme oli myös se, että varsin harvalla opettajalla on mahdollisuus henkilökohtaiseen työnohjaukseen. Työnohjaus olisi ensiarvoisen tärkeää meille erityisopettajille, sillä teemme vaativaa työtä haasteellisten lasten ja nuorten parissa. Vuonna 2017 voimaan tulevan eläkelain mukaisesti teemme työtä täysipainoisesti 65-vuotiaaksi. Pitkä työura edellyttää hyvää työkykyä ja sen säilymiseen on merkittävä vaikutus asianmukaisella työnohjauksella.

Kuntatalouden edelleen kiristyessä yhä useampi meistä joutuu konkreettisesti kokemaan kuntien säästötoimet omassa työssään ja toimeentulossaan. Lomautukset ja materiaalimäärärahoista säästäminen ovat saaneet rinnalleen tuntikehysten leikkaamisen minimiin. Pienenevä tuntimäärä vaikuttaa paitsi oppilaiden saaman opetuksen määrään, suoraan myös opettajien työllisyyteen ja palkkaan. Ensi keväänä ovat eduskuntavaalit ja nyt meistä jokaisen on pyrittävä vaikuttamaan siihen, että tulevat päättäjät ymmärtäisivät koulutukseen sijoittamisen merkityksen.

Kysykää siis ehdokkailta konkreettisia asioita ja kertokaa, miten pienenevät määrärahat oikeasti vaikuttavat lasten ja nuorten tulevaisuuteen!

Lokakuussa tapasin opettajia Englannista, USA:sta ja kaikista Pohjoismaista. On hämmästyttävää, että menestys PISA-kokeissa on edelleen keskeinen puheenaihe kansainvälisessä yhteistyössä. Suomessa kaikki opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja rehtorilta vaaditaan kouluasteensa pedagogista asiantuntemusta. Toivottavasti näin on jatkossakin eikä koulutustason vaatimusta alenneta missään oppilaitoksessa. Erityisopettajien koulutus ja ammattitaito on meillä ihan omaa luokkaansa. Voimme olla ylpeitä asiantuntijuudestamme. Parantamisen varaa on vielä siinä, että jokaisessa erityisopetuksen tehtävässä toimisi kelpoinen opettaja.

Muistakaa ilmoittautua kevään opintopäiville – tavataan Porissa!

Tunnelmallista joulun odotusta jokaiselle!

Päivi Juntti
puheenjohtaja