Talvinen tervehdys Sinulle, hyvä kollega!

Talvinen tervehdys Sinulle, hyvä kollega!

Aurinkoiset keväthanget odottavat talviloman viettäjiä. Kevään työ on hyvässä vauhdissa. Toivottavasti sekä aikuiset että lapset ovat onnistuneet uudenvuoden lupauksien pidossa! Muutos lähtee aina itsestä ja vastuu muutoksen toteutumisesta on jokaisella itsellään. Tämä vuosi tuo kouluun paljon muutoksia, joihin jokaisen on sitouduttava ja kannettava vastuu niiden toteutumisesta.

Kaksi päivää ennen vuoden vaihdetta hyväksyttiin perusopetuslain muutokset koskien työrauhaa, kurinpitoa ja oppilaiden osallisuuden vahvistamista. Voimaan ne astuivat tämän vuoden ensimmäisenä päivänä. Omaksi erilliseksi ja ensisijaiseksi puuttumiskeinoksi koulutyötä häiritsevän ja huonosti käyttäytyvän oppilaan ojentamiseksi määritellään kasvatuskeskustelu. Olemmehan me näitä keskusteluja oppilaiden kanssa lähes päivittäin käyneet, nyt se vaan on muodoltaan määritelty, kirjattava ja huoltajalle on annettava mahdollisuus osallistua keskusteluun. Jokaisessa koulussa tulee luoda toimintamalli kasvatuskeskustelun käytöstä ja muodosta sekä sen kirjaamisesta. Opettajalle ja rehtorille on myös säädetty velvollisuus ilmoittaa huoltajalle tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta ja väkivallasta. Molemmat muutokset lisäävät opettajan vastuuta ja paperityötä, mutta toisaalta myös vahvistavat opettajan oikeutta puuttua tilanteisiin ja huoltajan vastuuta lapsensa edesottamuksista. Kannattaa perehtyä uusiin säädöksiin huolella.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki hyväksyttiin samana päivänä kuin perusopetuslain muutoksetkin. Tämä laki astuu voimaan elokuun alussa. Laki herättää paljon kysymyksiä ja hämmentää nykyisiä käytänteitä. Erityisopettajan työ on suurelta osalta myös oppilashuoltoa – mikä on se normisto, joka meidän työkenttäämme määrittää? Tähän aiheeseen palaamme seuraavassa Erityiskasvatus-lehdessä.

Liittomme on OAJ:n pedagoginen järjestö. Se antaa meille mahdollisuuden vaikuttaa opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen. Maaliskuussa on OAJ:n valtuuston vaali.

Jokaisen ääni on tärkeä ja on tärkeää, että erityisopettaja valitsee edustajakseen erityisopettajan.
Jokaisen ääni on tärkeä ja on tärkeää, että erityisopettaja valitsee edustajakseen erityisopettajan.Meidän roolimme koulussa on tärkeä ja erityisopettaja osaa ottaa sen huomioon luottamustehtävässään.  Muista siis käyttää äänioikeuttasi!

Liiton opintopäivät järjestetään Vantaalla 29.3. Silloin on myös liittokokous, jossa valitaan erovuoroisten tilalle uudet jäsenet hallitukseen ja tänä vuonna myös liiton puheenjohtaja vuosiksi 2015-16. Olen valmis vielä kantamaan vastuuta, mutta vaihtoehtoja saa mielellään olla. Opintopäivillä käsitellään mm. yllä mainittuja lainsäädännön muutoksia. Tulkaa kaikki innolla mukaan kokoukseen ja opintopäiville.

Tapaamisiin Vantaalla!

Päivi Juntti
puheenjohtaja

 

Tykkää ja jaa