Saman flyta vit fjØll - together we move mountains

Saman flyta vit fjØll – together we move mountains

Färöarna 25.-27.4.2019

Nordiska förbundet för specialpedagogik ordnar den 31:a nordiska konferensen på Färöarna.

Visst kommer du med för att uppleva fina föreläsare och en underbar natur.

Mera info: https://www.nfsp-konferencen.com/

Anmälan senast den 2.2.2019