Keski-Suomen Erityiskasvatus ry. palkitsi Vesa Välilän

Keski-Suomen Erityiskasvatus ry. palkitsi Vesa Välilän

Vesa Välilä_netti

Erityisopettaja Vesa Välilä palkittiin ansiomerkillä valtakunnallisilla opintopäivillä Joensuussa. Välilää muistettiin pitkäaikaisesta työstä erityiskasvattajana. Vesa on työskennellyt erityisluokanopettajana Jyvässeudulla vajaat 40 vuotta. Vesa on osallistunut aktiivisesti erityiskasvattajien toimintaan sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Keski-Suomen erityiskasvatus ry:n puheenjohtajana hän toimi vuosina 2010 – 2014.

Vesa valmistui lastentarhaopettajaksi vuonna 1975 ja sai heti töitä päiväkodista. Töiden ohella hän kouluttautui erityisluokanopettajaksi ja siirtyi 1980-luvun alussa Suojarinteen kuntayhtymän palvelukseen. Hän kouluttautui myös opinto-ohjaajaksi. Vuonna 1993 hän siirtyi kaupungille kehitysvammaisten lisäopetuksen opettajaksi.

Vesan sydäntä lähellä ovat olleet monet kehitysvammaisten elämään ja koulutukseen liittyvät kehityshankkeet.

1990-luvun puolivälissä Vesa oli mukana mm. tuomassa Suomeen uusia vajaakuntoisten työllistämismalleja. Tuolloin työllistyneet kehitysvammaiset ovat työelämässä edelleen.

Vesa oli mukana kehittämässä yhdessä kahden muun kollegansa kanssa kehitysvammaisten elämäntaitojen yksikköä 2000-luvun alussa. Tämä on valtakunnallisestikin ainutlaatuinen projekti. ETY toimii Huhtasuon yhtenäiskouluun kuuluvassa Päiväharjun koulussa. Tälläkin hetkellä elämäntaitojen yksikön eli ETY:n toimintaan osallistuu suurin osa Jyväskylän kaupungin yläkouluikäisistä kehitysvammaisista. Nuoret tulevat omilta kouluiltaan kahden viikon ETY-jaksoille useamman kerran lukuvuodessa koko yläkoulun ajan. Kehitysvammaisten elämäntaitojen opiskelu valmentaa nuoria peruskoulun jälkeiseen opiskeluun ja elämään. ETY:ssä opiskellaan siivoamista, omasta hygieniasta huolehtimista, pyykin pesemistä, rahankäyttöä tai ruuan laittamista ym. omassa elämässä tarvittavia taitoja. Kehitysvammaisten itsenäistymiselle taidot ovat äärettömän tärkeitä, kuten muillekin samanikäisille yläkoulun oppilaille. Näin nuoret pärjäävät yleensä elämässä vähemmillä tukitoimilla jatkossakin. Elämäntaitojen oppiminen auttaa kehitysvammaisia pääsemään paremmin osalliseksi yhteiskunnan toimintaan ja työelämään.

Vesa on ollut mukana myös politiikassa ja pyrkinyt täten vaikuttamaan koulutusta koskevien asioiden päätöksentekoon.

Ritva Hyyryläinen
Aila Pelkonen-Front
Pirkko Turunen
Marja-Leena Tiainen