Kanta-Hämeen erityisopetusyhdistys ry:n 40-vuotisjuhlintaa

Kanta-Hämeen erityisopetusyhdistys ry:n 40-vuotisjuhlintaa

Kanta-Hämeen erityisopetusyhdistys ry:n perustamisesta tuli syksyllä 2015 kuluneeksi neljäkymmentä vuotta. Yhdistys juhli kunnioitettavaan ikään ehtinyttä taivaltaan järjestämällä yleisölle avoimen juhlaluennon sekä illallistapahtuman nykyisille jäsenilleen, aiemmille yhdistysaktiiveille ja muille kutsuvieraille.

Juhlaluento järjestettiin Hämeenlinnassa torstaina 19.11. Juhlaluennon aiheena oli aspergerlapsen ja -nuoren tukeminen koulussa. Aiheen alustajina olivat psykologi Aija Myllyniemi ja neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Will. He kävivät alustuksensa aikana läpi autismin kirjon henkilöiden erityispiirteitä sekä käytännön ratkaisuja, miten vanhemmat, opettajat ja muut aspergerlasten ja -nuorten kanssa työskentelevät henkilöt voivat ottaa nämä piirteet huomioon ja näin helpottaa arkielämän sujumista.

Viesti opettajille oli hyvin selkeä: kun luokassa on aspergerlapsi tai -nuori, opettajan tulee ensisijaisesti etsiä ratkaisuja omasta toiminnastaan ja pohtia, miten voisi toimintaansa muuttaa siten, että se palvelisi kaikkia luokan oppilaita. Luennoitsijat korostivat, että esimerkiksi struktuurin selkiyttämisen keinot (kuten kuvien käyttö, ohjeiden piirtäminen ja paloittelemien) tai sosiaalisia taitoja tukevat välineet (kuten tunnekortit tai sosiaaliset tarinat) ovat käytettävissä koko luokalle, eikä niitä tarvitse erityisesti kohdentaa vain yhdelle luokassa olevalle arpergerlapselle tai -nuorelle. Välineistä ei ole haittaa kenellekään, mutta niistä voi olla apua ihan kaikille luokan lapsille.

Aija Myllyniemi ja Suvi Will kannustivat etsimään ratkaisuja luovasti ja miettimään, miten lapsen tai nuoren yksilölliset tarpeet voisi koulupäivän aikana huomioida. Esimerkiksi he nostivat välituntikäytännön: välitunnin tarkoitus on antaa oppilaalle hengähdystauko oppituntien välissä. Joillekin perinteinen välitunti ulkona metelissä monen sadan lapsen joukossa voi olla kuitenkin kaikkea muuta kuin lepoa. Voisiko tällöin miettiä jonkin muun tavan viettää välituntia, esimerkiksi sisällä patjalla leväten tai kirjaa lukien?

Sari

Sari Rautio

Juhlaluennon päätti mielenkiintoisella kokemuspuheenvuorollaan nyt jo aikuisikään ehtineen autistipojan äiti Sari Rautio. Hän kertoi avoimesti omista kokemuksistaan erityislapsen vanhempana sekä ajatuksistaan koulun roolista lapsen elämässä. Myös Rautio kannusti olemaan luova ja erityisesti etsimään ratkaisuja lukkotilanteisiin lapsen ja nuoren kiinnostuksenkohteista käsin. Hän esimerkiksi kertoi lapsensa lukemaanoppimisen sujuneen erittäin sujuvasti, kun opettaja oli opettamisen välineeksi ottanutkin perinteisen aapisen sijaan Pokemon-lehdet, joista poika oli suunnattoman kiinnostunut.

Juhlaluennon ohessa tarjosimme luentovieraille mahdollisuutta tutustua Suomen Erityiskasvatuksen Liittoon ja liittyä SEL:n jäseneksi. Tarjolla olleet Erityiskasvatus -lehdet tekivätkin hyvin kauppansa.

Hilppa

Hilppa juhla-asussa.

Juhlaluentoa seuraavana päivänä, Lapsen oikeuksien päivänä, juhlallisuudet jatkuivat illallisen merkeissä. Illalliselle kokoontui hyvä joukko paitsi nykyisiä erityisopetusyhdistyksen jäseniä, myös aiempia aktiiveja ja kutsuvieraita. Tila täyttyi puheensorinasta, kun vaihdettiin kuulumisia, muisteltiin vanhoja ja suunniteltiin myös tulevaa. Ohjelmaakin oli illallisen ohella tarjolla. Hämeenlinnan opetuspalveluiden palvelujohtaja Mika Mäkelä käytti tärkeän puheenvuoron erityisopetuksen merkityksestä.

Hilppa Siukola tarjosi meille katsauksen tyttöjen koulutuksen historiaan draamallisella monologillaan Fredrika Wetterhoffin roolissa. Kirsi Närepalo-Lahtinen esitteli ja muisteli mielenkiintoisessa puheenvuorossaan Kanta-Hämeen erityisopetusyhdistyksen vuonna 1992 järjestämiä opintopäiviä. Lisäksi julkistettiin Vuoden erityinen 2014. Tämä jo perinteeksi muodostunut kunniamaininta annetaan työssään ansioituneelle erityiskasvatuksen asiantuntijalle ja valinnan tekevät yhdistyksen jäsenet. Vuoden erityiseksi 2014 julkistettiin pitkän työuran haastavan erityisopetuksen parissa tehnyt ja tästä näkökulmasta tohtoriksikin väitellyt Sirpa Koskinen.

vanhakohtaauuden

Vanha kohtaa uuden.

Näistä lämminhenkisistä tunnelmista on mukava lähteä kohti uusia kokemuksia ja vuotta 2016!