Vad är Fsf?

Käsikädessä470x240Finlands specialpedagogiska förbund/ Suomen erityiskasvatuksen liitto grundades år 1926. Fsf verkar som en fristående nationell pedagogisk medlemsorganisation i lärarnas fackförbund OAJ, Opettajien Ammattiyhdistys. Till Fsf hör speciallärare, övriga professionella specialpedagoger och personer som intresserar sig för specialpedagogik.

Förbundets uppgifter

  • Att vara med och utveckla specialundervisning och specialpedagogik i Finland
  • Att utveckla och förbättra speciallärarnas yrkeskunskap
  • Att verka för samhörighet bland speciallärarna
  • Att övervaka speciallärarnas yrkesmässiga rättigheter och lönefrågor tillsammans med OAJ

Man strävar efter att nå målen

  • Genom att aktivt samarbeta med olika instanser
  • Genom att göra ställningstaganden, uttalanden och ta initiativ
  • Genom att ordna fortbildningar och utbildningstillfällen

Förbundet ger ut tidningen ERITYISKASVATUS fyra gånger per år. I tidningen behandlas ärenden som ur specialundervisningens och specialpedagogisk synvinkel är intressanta och aktuella.

Tykkää ja jaa