Hund i undervisningen

Hund i undervisningen

Där står han i dörröppningen. Lutar sig över tröskeln. Höjer sin vinterblekta nos och drar in dofterna som avspeglar det liv som försiggår ute i korridoren. Snart kommer de han väntar på… Precis så gör han – han med ögon som chokladknappar, ett tålamod utan dess like och lurvig päls – skol- och terapihunden Happy!

Happy är min älskade hund och min arbetskamrat. Jag, Helena, är speciallärare och har jobbat inom specialundervisningen under hela min yrkesverksamma tid. Han är en 3-årig goldenretrieverhane.  Han är lämplighetstestad och vi har utbildat oss via Finska terapihundskolan och Svenska terapihundskolan – Nordens största utbildare av sociala tjänstehundar. Besökshundsutbildningen genomgick vi under år 2017. Som besökshundsteam har vi rätt att jobba med barn från 13 år och uppåt. Genast det gavs möjlighet till vidareutbildning och lämplighetstest för barn under 13 år (skolhundsutbildning) anmälde vi oss. Just nu är vi på slutrakan med utbildningen till skol- och terapihund. Att bli godkänd som skolhundsteam innebär att hunden konstateras lämplig för att jobba med barn under 13 år. Som skolhundsteam arbetar man med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning. 

Eftersom jag älskar djur och råkade ha en hund i lämplig ålder när jag läste om utbildningen blev jag intresserad och anmälde oss. Att jag dessutom jobbar med undervisning gjorde att jag genast såg möjligheter med att använda hunden i arbetet med barn och unga. Nyfikenhet på elevers reaktioner och att anta den utmaning jag gav mig själv gjorde att jag såg det som mitt sätt att utveckla min undervisning. 

Fokus på djurassisterad pedagogik är att hjälpa deltagaren att nå förbättrade resultat enligt läroplanen samt sociala och kognitiva funktioner. Det är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas. Skolhund är ett övergripande begrepp och innebär att hundteamet genomgått läshunds- och fadderhundsutbildning (empati, respekt och ansvar för djur) samtidigt som man genomgått lämplighetstest och utbildning inom Terapihundskolan.

Som skolhundsteam arbetar man med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning.

Den yngsta vi som hundteam jobbar med just nu är en 3-årig flicka där målet är upplevelse, taktil stimulans samt lockelse till rörelse. Motvikten till det arbetet är när vi besöker åldringshem där målet också är både rörelse, socialt arbete och upplevelse, men också att få dementa Astrid att minnas livet hemma på gården samt att hon ska komma ner i varv och kunna slappna av.

Vårt skoljobb utför vi vid Närpes högstadieskola. Där jobbar Happy cirka 2 dagar/ vecka tillsammans med mig inom specialundervisningen. Där är han den som lugnar elever, stöttar dem i t.ex. provsituationer, väljer arbetsuppgifter åt eleverna, spelar spel med dem, lyssnar när eleverna läser och är motivationshöjare. Ingen elev har ännu nekat till att få ge godis eller göra ett trix med Happy för varje finskaord eleven lyckats lära sig. Tvärtemot så blir det ofta en tävlan mot sig själv för eleven, samtidigt som motivationen att lära sig obemärkt infinner sig. Men mest av allt är han den kravlösa kompisen som älskar varje elev precis som den är! 

Ibland stöder han elever i lägre årskurser (i skrivande stund åk 1 elever) med t.ex. läsinlärningen. Eleverna kommer med läseläxan och läser för Happy. Det blir en mysig och kravlös stund där Happy samarbetar med eleven genom att lyssna, finnas bredvid och ibland även följa med i texten. Självklart finns jag som hundförare med hela tiden. I smågruppen som finns för elever i behov av särskilt stöd har Happy jobbat med autistiska elever dels med att ge den taktila stimulansen och träna kroppskontroll och dels i mera skolnära uppgifter som att träna färger, siffror och bokstäver.

Många ställer frågor runt allergier och hundrädslor – alldeles relevanta och viktiga frågor. Först och främst har vi gjort upp en riskanalysplan där det framkommer att Happy endast rör sig i det klassrum där jag håller min undervisning. Vi rör oss inte runt i huset utan eleverna kommer till vårt undervisningsrum. Handhygienen är A och O. Eftersom vi är flera speciallärare kan en allergisk elev jobba med annan speciallärare på annat ställe i skolan. På dörren finns en skylt när Happy är i jobb. Ingen är tvingad att jobba med hunden utan det sker helt och hållet på elevernas villkor. Likaså ser kollegorna när Happy är på jobb. När vi rör oss in och ut ur skolan är hunden kopplad. Dessutom är den så van nu att den inte nosar på någon utan min tillåtelse. Jag som hundförare ansvarar för att följa riskanalysplanen.

Skolhunden Happy och jag fortsätter vårt jobb. Han står vid dörröppningen till N7 och väntar på eleverna. Får en kram och blir omklappad av en förbigående elev. Någon slänger en kommentar och blick åt honom i förbifarten och han viftar lätt på svansen. Då plötsligt dyker eleven Happy ska jobba med upp och svansviftningen blir intensiv. Ett stort och varmt ”Hej Happy!” och båda sätter sig i soffan för en kort mysstund – sen börjar skolhundens jobb…

Helena Isuls är bosatt i Lappfjärd och har arbetat som speciallärare sedan 1993. Hon är 49 år, gift och har tre vuxna barn och två hundar. Fritidsintressen är sommarstugeliv, familjen, hundarna, trädgården.