Resurscentret Föregångarna  samarbetar över gränser

Resurscentret Föregångarna samarbetar över gränser

Ett resurscentrum med nätverkstänkande, delaktighet och individuella mål som en del av värdegrunden har visat sig vara ett framgångsrikt och uppskattat koncept. 

Daniel
I centrum av Vasa, precis intill torget, ligger Resurscentret Föregångarnas (RF) lokaliteter. Jag tar hissen upp i det anrika huset där de hyr sina utrymmen och får ett vänligt mottagande av verksamhetsledare Daniel Åkermark. Vad är Resurscentret Föregångarna för något?

– Målgruppen för vår verksamhet är främst arbetssökande och studerande, som behöver stöd på olika sätt att komma in i arbetsliv och studier, berättar Daniel. Alla är välkomna med frågor kring arbetsliv, studier och livet. De flesta är unga, men vi arbetar med vuxna i alla åldrar.

Brett samarbete

Han säger vidare att nyckeln till framgång är samarbete mellan olika instanser. Men viktigt är också det interna samarbetet de anställda emellan, som har olika utbildningar och besitter olika kompetenser. Till de anställdas titlar hör bland annat handledare, socialhandledare, studievägledare, pedagogisk handledare och karriärtränare.

– Samarbetet med andra är brett. Vi har ett mycket tätt samarbete med kommunernas social-, arbets- och näringsbyråer samt läroinrättningar, vilket sker i god anda, säger Daniel.

Samtidigt menar han att ingenting sker per automatik, eftersom alla som kommer dit har en personlig historia. Om någon av de anställda märker att de har en person framför sig som behöver hjälp från annat håll, försöker de sätta bollen i rullning så fort som möjligt genom att kontakta experter till exempel för olika utredningar. Dessa experter kan vara till exempel läkare, psykologer, drogterapeuter eller skuldrådgivare.

Hjälp med studier

Speciallärare Johanna Mickos är en av de handledare som möter unga personer för det verksamhetsområde som kallas RAMP, där studerande i samarbete med sin läroinrättning på andra stadiet kan få stöd i studierna enligt en personlig studieplan.

– De studerande får bibehålla sin studerandestatus med alla studieförmåner som det innebär, berättar Johanna.

Johanna möter studerande från vitt skilda utbildningsprogram och kan självskrivet inte undervisa dem i alla ämnen. Hennes roll är att handleda de studerande att själva utföra sina studier. Det kan handla om att hjälpa dem med faktasökning, studieteknik, att lägga upp realistiska mål, uppsatsskrivning, motivation och att kommunicera med lärare eller andra yrkespersoner.

På frågan vilken kategori av unga som kommer till RAMP svarar Johanna:

– Det handlar sällan om att deras studier skulle vara för svåra och de saknar begåvning. Vissa kan ha läs- och skrivsvårigheter. Men mest handlar det om andra aspekter i den sociala miljön som gör att de kan behöva arbeta i en lugnare miljö, få stöd och bli individuellt bemötta. Det kan bero på Aspergers syndrom, ADHD eller annat.

Det är inte bara studerande som finns på RAMP, utan även de som har avbrutit sina studier eller är på väg in i studier. Där har de möjlighet att förbereda sig för studier, skriva CV och arbetsansökningar, få utvecklas som personer, arbeta med personliga projekt (till exempel sömnad eller skriftliga arbeten), göra studiebesök på skolor och arbetsplatser och så vidare.

Engagerad personal

Jag träffar Zarah Holmberg (26) från Närpes, som är inskriven på RAMP.

– Jag studerar formgivning på YH Novia i Åbo och flyttade till Vasa av olika skäl. Jag hade så lång paus att jag förlorade min studierätt.

Zarah
Nu är hon på slutrakan med sina studier som hon utför på distans med hjälp av RF.

– Det som är bra är att det alltid finns någon att prata med om man har en dålig dag, säger Zarah. Jag har förtroende för personalen och tröskeln är låg att ta kontakt med dem. Om de inte kan hjälpa själva tar de kontakt med någon annan som kan hjälpa oss.

Zarah uppskattar det personliga bemötandet och att det är små grupper, samt att handledarna är kunniga inom så många olika områden.

Jag samtalar också med två flickor som vill vara anonyma. De är inskrivna på två olika gymnasieskolor.

– Det hjälper oss att strukturera vardagen att sitta här och studera. Studierna går snabbare framåt nu och det är en lugn miljö. Dessutom har vi kunnat ta hygienpass och få hjälp med sommarjobbsansökningar. Vi får jobba självständigt, men de pushar på oss om vi fastnar för länge på nätet.

När jag samtalar med personalen, märker jag att det finns en anda av respekt för individen och en ödmjuk hållning, vilket de studerande ser och uppskattar. Det är många som inte orkar med alla krav på effektivitet och perfektion i dagens samhälle, där dessutom rotlöshet och ensamhet är utbredd.

 – Ungdomarna uppskattar att någon ser dem och bryr sig om dem, att de får vara sig själva utan att bli fördömda och att det finns någon som frågar efter dem om de inte är där, säger Johanna.

Föregångarnas handledare drar sig inte för att ringa upp sina deltagare och vid behov göra hembesök.

Ett tionde skolår

En annan kategori av studerande är de som vill höja sina grundskolbetyg och därmed studera ett tionde grundskoleår. Speciallärare David Skagersten arbetar på Bryggan, som hör under Vasa stads skolväsende (Mussor skola) och finns hos Föregångarna.

– Det finns en orsak att de kommer hit, menar David. Ofta har de känt att de inte har passat in i den grundläggande utbildningen och har känt sig avvikande. Det kan handla om mycket högpresterande elever, lågpresterande, elever med annat modersmål… Många har hamnat in i ett destruktivt mönster av till exempel kriminalitet, droger eller promiskuitet.

David
David säger att han vill tänka i ett tioårsperspektiv med eleverna, istället för att bara se på det närmaste läsåret. Han arbetar med elevernas motivation och självkänsla, som oftast har varit låga under skoltiden. De läser läroplanen tillsammans och arbetar fram en personlig studieplan.

– De har ju läroplikten uppfylld redan och vi har ingen fastställd timfördelning. Men jag rekommenderar dem att läsa åtminstone modersmål (svenska), matematik och samhällslära.

När höstterminen börjar är det oftast två, tre elever inskrivna på Bryggan, medan det dyker upp flera efterhand. För närvarande är det åtta elever.

– Där går nog smärtgränsen, eftersom jag undervisar dem själv i de flesta ämnen och alla har individuella studieplaner, säger David.

Han samarbetar även med andra läroinrättningar och vissa studier kan utföras där. Dessutom är han regelbundet i kontakt med olika arbetsplatser, eftersom de studerande utför arbetspraktik varje fredag.

– Det här är ett bra system, eftersom vi kontinuerligt kan göra för- och efterarbete.

 Text och foto Tanja Östman

Tykkää ja jaa