Svenskfinlands specialpedagogiska förening r.f.

ordf. Anne Grönqvist
anne.gronqvist(at)porvoo.fi

sekr. Lotta Pentilä
pentila.lotta(at)gmail.com

banneripohjaoikeayla%cc%88_ssf