Att återvända till vardagen

Att återvända till vardagen

Efter en otroligt fin och het sommar har vi igen återvänt till vardagen i skolarbetet. Enligt forskningen är semesterns kraftgivande inverkan förvånande kortvarig och ett…

Read Article →
Elevers läs- och skrivförmåga över tid

Elevers läs- och skrivförmåga över tid

Anne-May Granqvist har intresserat sig för läsning och skrivning hos barn och ungdomar i Svenskfinland, vilket har resulterat i en licentiatavhandling i specialpedagogik vid Pedagogiska…

Read Article →
De fagra blomsterängar

De fagra blomsterängar

Man måste börja med andra versen när inledningen på den första under våren har blivit så omdiskuterad och lyft upp känslorna till ytan. Tolerans och…

Read Article →
Resurscentret Föregångarna  samarbetar över gränser

Resurscentret Föregångarna samarbetar över gränser

Ett resurscentrum med nätverkstänkande, delaktighet och individuella mål som en del av värdegrunden har visat sig vara ett framgångsrikt och uppskattat koncept.  I centrum av Vasa,…

Read Article →