Problematisk skolfrånvaro påverkar hela familjen

Problematisk skolfrånvaro påverkar hela familjen

Barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro är en stor utmaning för lärare, socialarbetare och andra professionella. Att barnet vägrar gå till skolan innebär också en…

Read Article →
Attityden avgör

Attityden avgör

Finlands specialpedagogiska förbund, Fsf rf:s tema för året 2021 är ”Attityden avgör”. I verksamhetsplanen har förbundstyrelsen godkänt sju punkter som är våra halmstrån under året….

Read Article →
Planera, förbereda, flytta och avboka

Planera, förbereda, flytta och avboka

Det gångna året har varit året för avbokningar. Vi planerar, förbereder, flyttar, för att slutligen avboka. Detta mönster har upprepats i många olika sammanhang. Samtidigt…

Read Article →
”Vi vill skapa en atmosfär i klassrummet där eleverna känner att de duger som de är”

”Vi vill skapa en atmosfär i klassrummet där eleverna känner att de duger som de är”

Katarina Oksanen är en av styrelsemedlemmarna i Svenskfinlands specialpedagogiska förenings (Ssf) styrelse sedan 2015. Här berättar hon om sitt arbete som specialklasslärare vid Finno skola i Esbo….

Read Article →