Flexibel som Barbapapa

Flexibel som Barbapapa

Det här är min sista ordförandespalt i tidningen. Därför tänkte jag att nu måste jag skriva de klokaste raderna. I stället för att göra det…

Read Article →
Hundra år av nordiskt samarbete

Hundra år av nordiskt samarbete

Nordiska Förbundet för Specialpedagogik är 100 år gammal. Maija Siikasmaa rapporterar från Specialpedagogisk konferens 2022 i Stockholm 16.–17.9. med temat: Tillgänglig lärmiljö – med barnet/eleven i centrum….

Read Article →
Kartläggningsprocessen som en del av stödet i läsning och skrivning

Kartläggningsprocessen som en del av stödet i läsning och skrivning

Det hör till elevens rättigheter att inlärningssvårigheter upptäcks i ett tidigt skede och att hen erbjuds fungerande stöd för sin inlärning. Då inlärningen följs upp med jämna…

Read Article →
Dags att gå tillbaka till grunderna

Dags att gå tillbaka till grunderna

Finlands specialpedagogiska förbunds tema för detta läsår är ”Samarbete mot ett gemensamt arbete”. Därför är det viktigt inför hösten att återgå till grundläggande saker. Vi…

Read Article →