Någon borde göra någonting  – men vem och vad?

Någon borde göra någonting – men vem och vad?

Så gott som dagligen kan vi i media läsa om att allt flera barn och unga mår dåligt. Inom småbarnspedagogiken och i skolorna syns illamåendet…

Read Article →
I stormens öga

I stormens öga

Finlands specialpedagogiska förbund Fsf.rf beslöt på våren att svara på frågor som kommit från fältet genom att ordna en medlemsförfrågan om modeller för arbetstid. Vi…

Read Article →
Historia och framtid

Historia och framtid

Finlands specialpedagogiska förbund Fsf. rf är i första hand en pedagogisk organisation, men ibland får vi även ta ställning till frågor som gäller intressebevakning. Speciallärarnas…

Read Article →
Borta bra men i skolan bäst

Borta bra men i skolan bäst

Problematisk skolfrånvaro, skolvägrare, hemmasittare, skolfobi. Termerna är många, men en sak har de gemensamt: de alla beskriver elever som inte dyker upp i skolan. I ny finsk…

Read Article →