Specialpedagogiska utmaningar  för praktik och forskning

Specialpedagogiska utmaningar för praktik och forskning

Vi lever idag i ett komplext samhälle med en ökad tilltro till människans möjligheter att utforma sina individuella livsprojekt. I egenskap av samhällsmedborgare har vi fått en…

Read Article →
Lär ut färdigheter!

Lär ut färdigheter!

Utbildningsstyrelsen beslöt om för-, grund- och påbyggnadsutbildningens läroplansgrunder strax före julen. Nu kan man i kommunerna börja fördjupa sig i uppgörandet av den lokala läroplanen…

Read Article →
 Ärets speciallärare 2014 Ursula Öhrman

Ärets speciallärare 2014 Ursula Öhrman

Titeln årets speciallärare 2014 gick till Ursula Öhrman, för hennes tidigare mångåriga engagemang både för Ssf och för tidningen Spec-Nytt, som sedan ett år tillbaka…

Read Article →
Bästa kolleger!

Bästa kolleger!

Förbundets styrelse och Suomen Luokanopettajien / Finlands Klasslärares styrelse möttes i september för att diskutera samarbete. Diskussionen var livlig och vi konstaterade att pedagogisk diskussion,…

Read Article →