Styrelsen 2017

Styrelsen 2017

Här nedan ser ni vem som sitter i styrelsen 2017 och vilken post respektive styrelsemedlem har. Tveka inte att kontakta oss om det är något ni funderar på. Styrelsen når du på mejladressen: speciallarare@gmail.com

Anne Grönqvist – ordförande

Hanna Backman – vice ordförande och infoansvarig

Mia Nylund – sekreterare

Gun Nordström – kassör

Maija Siikasmaa – medlemssekreterare (NY!)

Heidi Hellstrand – ersättare Österbotten

Katarina Oksanen –  ersättare i södra Finland