Presentation av Ssf:s nya ordförande Anne Grönqvist

Kuva_anne_470x140-470x1401.2.2016 / /

Jag vill inleda min presentation i egenskap av ny ordförande för Svenskfinlands specialpedagogiska förening (Ssf) med att önska er alla en god fortsättning på år 2016! Året innebär att vi jobbar kring den nya läroplanen och funderar på vad det betyder i praktiken ute i våra skolor inom de olika stadierna.

Jag jobbar som deltidsspeciallärare i Lyceiparkens skola i Borgå, och till mina uppgifter hör att stöda elever både inom det allmänna och intensifierade stödet. Att vara deltidsspeciallärare innebär en ibland ganska diffus arbetsbild. Än blir jag inkopplad på elever där man upplever att det väcks oro kring inlärningen, och än blir jag inkopplad på elever med skolfrånvaro. Till min uppgift hör även att göra läs- och skrivtest på elever, där vi kollar upp om det finns behov av fortsatta utredningar hos skolpsykologen. Varannan vecka träffas skolans elevhälsogrupp, där även jag sitter med.

Den nya elevhälsolagen gör enligt min uppfattning att arbetet kring elever försvåras, då det är ganska strängt inom vilka ramar dessa elever får diskuteras. I Borgå jobbar vi med att bilda expertgrupper kring elever som är i behov av mycket stöd. Inom expertgruppen får man med elevens och vårdnadshavarens lov diskutera eleven med det nätverk som finns runtomkring eleven.

Just nu upplever jag att detta tar väldigt mycket tid, samtidigt som det är svårt att samla alla dessa människor som borde finnas med. Detta har med det egna arbetet ute på de olika fälten att göra.

Min oro idag handlar väldigt mycket om elever med stor skolfrånvaro.

Min oro idag handlar väldigt mycket om elever med stor skolfrånvaro. Hur vi än sätter in stödåtgärder från skolan och andra samarbetsparter lyckas vi inte få eleven till skolan. Jag hoppas att detta inte är ett växande problem i vårt samhälle. Om det finns erfarenheter runtom i Finland kring skolfrånvaro och hur man har gått tillväga i olika kommuner skulle det vara intressant att höra hur man har lyckats där. Även Folkhälsan har gjort ett fint material som stöder elever med skolfrånvaro, men detta kan vi säkert återkomma till i ett senare sammanhang.

Till min familj hör min man, tre vuxna barn, två katter och en fyrtioårig landsköldpadda. Ena katten och sköldpaddan har båda en egen historia om hur de flyttat till oss, men den historian blir för lång här.

Jag bor i en härlig skärgårdsby, tjugo kilometer söder om Borgå, med havet på ena sidan och skogen på den andra sidan. Dessa två element är en mycket bra avkoppling från den ibland tunga vardagen som speciallärarens arbete kan vara.

Jag ser fram emot att få ta över ordförandeklubban av Katja Helenelund som har gjort ett fint jobb som tidigare ordförande. Som en nyfiken person upplever jag det som mycket värdefullt att träffa personer runtomkring i Svenskfinland, där tankar och idéer utbyts.

Med hopp om ett fint specialpedagogiskt år 2016!

Text och foto Anne Grönqvist