Årets speciallärare 2017

Titeln ”Årets speciallärare 2017” gick detta år till Ingegerd Ström-Gardberg som jobbar i Gerby skola i Vasa.  Nomineringen som ledde till att Ingegerd fick pokalen detta år lyder:

”Ingegerd har en lång och bred erfarenhet av specialklassundervisning. När det gäller integrering av barn med Downs syndrom är hon en föregångare. Ingegerd har också undervisat döva elever och många elever med andra särskilda behov. Hos henne blir alltid den enskilda eleven sedd och elevens behov är alltid i centrum. Hon utarbetar och prövar mångsidiga undervisningsmaterial, utgående från varje enskild elevs bästa. Hon ger också av sin tid och delar med sig av sin erfarenhet till kolleger på fältet som behöver hennes stöd. ”

Från styrelsen vill vi ännu rikta ett stort grattis till Ingegerd! Du gör ett viktigt jobb!