Framsida

Lök470x200

Svenskfinlands specialpedagogiska förening r.f. (Ssf) är en ideellt arbetande förening för alla speciallärare och för andra intresserade som vill vara med och stöda specialundervisningen i de svenskspråkiga skolorna i Finland. Ssf är en av medlemsföreningarna i Finlands specialpedagogiska förbund (Fsf/Sel). Genom Fsf/Sel, är vi med och påverkar i lärarnas fackförbund (OAJ).

Som betalande medlem får du vår medlemstidning Erityiskasvatus fyra gånger per år. Tidningen innehåller både finsk- och svenskspråkiga artiklar. Dessutom får du Svenskfinlands specialpedagogiska förenings Infoblad till din e-post. Infobladet utkommer två till fyra gånger per år. Som medlem har du  möjlighet att delta i föreningen Ssf:s höstdag och förbundet Fsf:s studiedagar. Vi är också aktiva inom Det nordiska förbundet för specialpedagogik (NFSP).

Välkommen som medlem! Kontakta oss t.ex. per e-post, så berättar vi mera om vår verksamhet, medlemsavgiften och annat som du kanske undrar över.