Framsida

Lök470x200

Svenskfinlands specialpedagogiska förening r.f. (Ssf) är en ideellt arbetande förening för alla speciallärare och för andra intresserade som vill vara med och stöda specialundervisningen i de svenskspråkiga skolorna i Finland. Ssf är en av medlemsföreningarna i Finlands specialpedagogiska förbund (Fsf/Sel). Genom Fsf/Sel, är vi med och påverkar i lärarnas fackförbund (OAJ).

Som medlem får du föreningens infoblad som utkommer fyra gånger per år samt förbundets tidning Erityiskasvatus som utkommer fyra gånger per år. Erityiskasvatus innehåller även svenskspråkiga artiklar. Som medlem har du också möjlighet att delta i föreningen Ssf:s höstdag och förbundet Fsf:s studiedagar.