Unelmien koulu ja uudet tuulet

Unelmien koulu ja uudet tuulet

Tänä syksynä puhaltavat taas uudet tuulet. Uskon sen tapahtuvan suurimmalle osalle meistä vähintäänkin sen kautta, että joka vuosi tulee lisää uusia oppilaita ja uusia kollegoita. Minä siirryn pitkästä aikaa yläkoulusta alakouluun. Lisäksi teen ympäri Suomea pitämieni koulutusten lisäksi tuntiopettajuutta yliopistolle. On mahtavaa saada taas uusia kokemuksia, uusia kollegoita ja oppia uutta. Uskon tämän avartavan ja laajentavan omaa näkemystäni opetukseen ja erityispedagogiikkaan liittyvissä asioissa. 

Muutosta tarvitsee välillä jokainen. Varsinkin, jos työn imu meinaa kadota. Työn imu on positiivinen asia, jolloin haluaa panostaa työhönsä, on energinen, on työstään ylpeä ja saa siitä nautintoa. Työn imun ollessa parhaimmillaan nauttii myös muusta elämästä ja kestää mahdolliset vastoinkäymiset työssä. Jos työn imu katoaa, on tarpeellista miettiä muutosta. Meillä erityisopettajilla on usein hyvä mahdollisuus pysyä työn imussa, koska meitä tarvitaan jatkuvasti joka puolella, ja meistä on jopa pulaa. Minä haen muutosta myös laajemman työnäkökulman saavuttamiseksi. 

Millainen voisi olla se unelmien koulu ja työ, jossa työn imu säilyy? Se on varmasti jokaiselle henkilökohtainen ja erilainen. Minulle unelmieni koulu on sellainen, että lähden lähes joka aamu mielelläni töihin. Olen unelmien koulun pedagogisessa kehittämisessä mukana, jotta koulun inklusiivisuus saadaan hyvin ja oikein toteutettua. Unelmien koulun tunnelma on lämmin ja oppilaat kohdataan välittäen ja aidosti. Unelmien koulu on oppilaslähtöinen, siellä kuljetaan oppilaan etu edellä. Yhteistyötä tehdään paljon sekä koulun sisällä että huoltajien kanssa, tarvittaessa myös ulkopuolisten tahojen kanssa. Oppilaita kuunnellaan aidosti ja heidän mielipiteensä otetaan huomioon.

”Unelmien koulu on oppilaslähtöinen, siellä kuljetaan oppilaan etu edellä.”

Unelmien koulussa lukemiseen, kirjoittamiseen ja matematiikan pohjaan kiinnitetään paljon huomiota laaja-alaisen erityisopettajan avulla. Kuntouttaminen ja oikein kohdennettu tuki auttavat, jos oppilaan taidot eivät ole vielä tarvittavat eivätkä kehity samassa tahdissa muiden kanssa. Ne taidot ovat kaiken pohja koulunkäynnissä niin peruskoulussa kuin jatko-opinnoissakin. Sitä pohjaa pitää vahvistaa. Varsinkin yläkoulussa näkee, jos lukemisen, kirjoittamisen tai matematiikan taidot ovat jääneet heikoiksi. Silloin ongelmat helposti kärjistyvät ja monimuotoistuvat entisestään. Lukeminen ja kirjoittaminen vaikuttavat kaikkiin oppiaineisiin, joten niihin liittyviin taitoihin tarvitaan paljon tukea, jos tarvetta on. Unelmien koulussa puututaan tilanteisiin jo ennaltaehkäisevästi eikä vasta sitten, kun ongelmat ovat suuret.

Unelmien koulussa rehtori tukee ja kannustaa kaikkia alaisiaan hyödyntäen kaikkien vahvuuksia. Ketään ei sivuuteta, vaan kuunnellaan ja tuetaan. Laaja-alaisen erityisopettajan kanssa keskitytään siihen, että koulun pedagogiikka toimii. Se ei toimi, jos luokissa ei tuki toimi. Erityisopettajan osaamista ja jaettua johtajuutta tarvitaan tässä asiassa kovasti. Eräs ystäväni, joka on toiminut pitkään rehtorina alakoulussa, on sanonut hyvin: ”Meidän rehtorien tehtävä on olla kuin palvelija opettajille. Opettajan työ on raskasta ja tehtävämme rehtoreina on helpottaa heidän työtään kaikin mahdollisin keinoin ja tasoittaa mahdollisia haasteita.  Meidän on kuunneltava opettajia aina, kun he kuuntelijaa tarvitsevat.”

Mukavaa syyslukukauden alkua Sinulle, toivottavasti siinä omassa unelmiesi koulussa!

Tiina Vitka työskentelee Kokkolassa alakoulun laaja-alaisena erityisopettajana.
Voit lukea enemmän hänen ajatuksiaan osoitteessa https://laaja-alainenerityisopettaja.blogspot.com.