Opetussuunnitelma on erityisopettajan ystävä

Opetussuunnitelma on erityisopettajan ystävä

Olen ollut Erityiskasvatus-lehden kolumnistina lähes kolme vuotta. Olen näiden vuosien aikana nähnyt lukuisia työstään motivoituneita opettajia, jotka arvostavat työtään ja erityisesti lapsia ja nuoria. Olen saanut uusia näkökulmia kouluun. Olen oppinut, että työssään jaksaa paremmin kun kehittää omaa työtään. Jos jumittuu vanhaan, mikään ei muutu. 

Mitä me sitten voisimme tehdä kouluissa, jotta pääsisimme eteenpäin? Hyvä keino on avata opetussuunnitelma. Sieltä löytyy paljon hyviä, yksinkertaisia ajatuksia, miten toimia ja tukea. Tuki ei ole synonyymi sanalle erityisopettaja. 

1. ”Koulu toimii oppivana yhteisönä ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen. Oppiva yhteisö kehittyy dialogin avulla. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Tavoitteiden pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön oppimista.”

Voimme oppia toinen toisiltamme. Kiireettömyys-sana nousee OPS:ssa esiin tässäkin. Joskus pitää uskaltaa hiljentää. Paneudutaan yhdessä tarkemmin siihen, mitä OPS sisältää ja mitä se vaatii meiltä. Kun tuntee opetussuunnitelman, voi valita mihin aika luokassa menee. Oppikirja ei ole OPS.

2. ”Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä.”

Olen tutustunut erilaisiin kouluihin ympäri Suomea. Ilokseni olen nähnyt upeita kouluja, joissa on kuultu opettajien ja erityisopettajien ääntä. Toisaalta on ollut surullista nähdä liian ahtaat luokat, pienet pöydät tai eriyttämistilojen vähäisyys. Oikeanlaisella fyysisellä oppimisympäristöllä pystymme tukemaan oppilaita. 

3. ”Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta…”

Eriyttäminen on kaiken a ja o. Eriyttäminen ei tarkoita erillisiä monisteita. Eriyttämisen avulla tuemme oppilaiden motivaatiota ja vähennämme tuen tarvetta. Iso juttu siis! Jotkut vetoavat kiireeseen, mutta tietävätkö he silloin mitä eriyttäminen todellisuudessa on?
4. Opettajat huolehtivat siitä, että oppilaat saavat alusta lähtien oppimista ohjaavaa ja kannustavaa palautetta…Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä.”

Välillä kannattaa myös arvioida itsensä opettajana, käytänkö tarpeeksi monipuolisia arviointikeinoja tai annanko tarpeeksi palautetta.

Kuinka hyvin olet lukenut OPS:n luvun 6 arvioinnista? Miten pitää toimia jokaisen oppilaan kanssa, jotta hän oikeasti oppii ja saa arvoisensa osaamisen arvioinnin? Miten koetilanteet on suunniteltu, vastaavatko kokeet oikeasti sitä, mitä on opetettu? Koe ei ole ainut osaamisen osoittamisen väline. Koe on vain yksi keino näyttää osaamistaan. Niitä ei ole välttämätön tehdä. Välillä kannattaa myös arvioida itsensä opettajana, käytänkö tarpeeksi monipuolisia arviointikeinoja tai annanko tarpeeksi palautetta. 

5. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteettömyyteen sekä oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä pitkäaikaisvaikutuksia.”

Inklusiivisessa koulumaailmassa lähdetään oppimisympäristöjen tarkastelusta eikä siitä, että halutaan ulkoistaa opettajan mielestä hankala oppilas pois omasta opetuksesta. Mitä voin tehdä toisin tai muuttaa omassa opetuksessani, jotta oppilas oppii? Ei enää mietitä miten opetan, vaan miten oppilas oppii. Tämä vaatii koulun sisällä yhteistyötä. Hyvä opettaja haluaa tarkastella omia tapojaan toimia oppilaiden parhaaksi. Se ei ole häpeä, vaan rohkeutta ja halua muuttaa omia tapojaan oppilaiden ja luokan eduksi.

Tiina Vitka työskentelee Kokkolassa alakoulun laaja-alaisena erityisopettajana. 

Tämä on Tiinan viimeinen kolumni Erityiskasvatus-lehteen. 

Voit kuitenkin edelleen lukea hänen ajatuksiaan osoitteessa https://laaja-alainenerityisopettaja.blogspot.com.