Miksi erityisopettaja tunnistaa, arvioi ja testaa?

Miksi erityisopettaja tunnistaa, arvioi ja testaa?

”Olisin toivonut saavani lapselleni ajoissa tukea, mutta kun hän vain keikkui alakoulun jotenkin mukana, sitä ei saatu. Lapseni leimautui häiriköksi, ja ongelma paisui yläkoulussa. Luettavan määrä yläkoulussa kasvoi, ja kielten opiskelusta tuli entistä haasteellisempaa. Emme kotona tienneet, miten auttaa. Viimein tehtiin lukitestit ja lukivaikeus selvisi. Lapsemme alkoi saada tukea oppitunneilla ja löytää keinoja oppia. Kotona ja koulussa helpotti.”

Tunnistatko oppilaita, jotka vaikuttavat tunneilla väsyneiltä ja kyllästyneiltä? Opiskelumotivaatio näyttää heikolta ja itsetunto hauraalta. Oppilas saattaa epäillä omaa kyvykkyyttään oppijana ja vähätellä itseään. Huomaatko hitaan Heikin, joka aina tekee kaiken viimeisenä? Minulle tulee näissä tilanteissa into selvittää ongelman taustaa ja voimakas tarve auttaa oppilasta. Eikö totta?

Miksi erityisopettajien tekemiä lukemisen ja kirjoittamisen arviointeja tehdään? Onko niitä pakko tehdä ja mikä niiden hyöty on? Jossakin tehdään väkipakolla lukiseulonta, koska se kuuluu opetussuunnitelmaan. Turhaan niitä ei kannata tehdä, jos arvioinnista ei seuraa oppilaille tukea. Joillain kouluilla seulontoihin ei edes anneta mahdollisuutta, vaikka erityisopettaja tietää niiden merkityksen oppilaiden koulunkäynnille.

Kun minulle herää epäilys oppilaan lukivaikeudesta, teen aikailematta lukihaastattelun ja yksilöllisen lukiarvioinnin. Haluan selvittää tämän mahdollisuuden, jotta voin tukea oppilasta oikein kohdennetulla, yksilöllisellä lukituella. Ennen kaikkea haluan tarjota oppilaalle luottamusta omiin taitoihinsa ja osaamiseensa. Lukivaikeus ei ole yhteydessä kykytasoon. Usein oppilaalla on painolastina käsitys itsestä tyhmänä, vaikka hän tarvitsee itselleen parhaat tavat oppia.

Erityisopettajien tekemillä lukiarvioinneilla saadaan perusta suunnitella oppilaan yksilöllinen tuki. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä oppilaan oppimisen vahvuudet että oppimis- ja kehitystarpeet. Opettajien on huolehdittava siitä, että kaikki oppilaat saavat onnistumisen kokemuksia oppimisessaan. Näin tuetaan ja rakennetaan oppilaan myönteistä minäkuvaa oppijana. Sillä on suuri merkitys myös jatko-opinnoissa.

”Helpoin tapa aloittaa hyvinvoinnin tukeminen erityispedagogisen osaamisemme kautta on tehdä lukiarviointeja.”

Oletko muuten tietoinen, että jo yksi syrjäytynyt on suuri taloudellinen menetys yhteiskunnalle? Selvittämättömät oppimisen vaikeudet ovat yksi syy tähän. Helpoin tapa aloittaa hyvinvoinnin tukeminen erityispedagogisen osaamisemme kautta on tehdä lukiarviointeja. Ei riitä, että lukivaikeuksinen oppilas istuu erityisopettajan kanssa tekemässä itselleen haastavia aineita eteenpäin. Jokaisen täytyy saada tietää haasteensa syy ja ymmärrys siihen. Sitten voidaan tukea oikealla tavalla. 

Tarvitaan niin kuntouttavaa lukiopetusta kuin kompensoivia keinoja. Oppitunneilla tuen keinot ovat pieniä ja yksinkertaisia. Niistä hyötyy jokainen oppilas luokassa. Pitkittyneet vaikeudet ilman tietoa vaikeuksien syystä voivat vaikuttaa paljonkin oppilaan psyykkiseen hyvinvointiin ja aiheuttaa yhä kasvavia ongelmia. Ehkäisykeinona lukivaikeuksien arviointi on perusteltua, sillä jokainen onnistunut koulupolku on mittaamattoman arvokas. 

Me erityisopettajat olemme lukemisen ja kirjoittamisen asiantuntijoita. 

Tiina Vitka
on Kokkolassa yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja. Syksyn tässä vaiheessa hän ei ehdi kissaa sanoa. Lausuntojen teko, tukien suunnittelu tunneille, puhelut ja palaverit täyttävät kaikki mahdolliset ajat perustyön lisäksi.