Jokainen oppilas on timantti

Jokainen oppilas on timantti

Yksi opettajan tärkeimmistä tehtävistä on tarjota kaikille oppilaille samat mahdollisuudet onnistua. Miten voimme tukea oppilasta, luokkaa ja auttaa oppilaita pienillä keinoilla? Jokainen opettaja pohtii tätä päivittäin. Miten saamme hiottua oppilaasta parhaan mahdollisen timantin?

Eriyttäminen on ensisijainen keino tukea oppilasta. Kun eriytämme, tuemme samalla oppilaan motivaatiota, itsetuntoa ja oppimista. Oppilaiden onnistumisen kokemusten tuominen oppimiseen lisää oppimisen mielekkyyttä. Se on tukena myös työrauhan parantumisessa, kun oppilas saa eteensä omaa taitotasoaan vastaavaa tekemistä. Sellaista luokkaa tai ryhmää, jossa ei olisi eriyttämisen tarvetta, ei taida nykyään olla. Avainasemassa eriyttämisen onnistumisessa on opettajien ja erityisopettajien välinen yhteistyö sekä oppilaantuntemus ja suunnitelmallisuus. Tarvitaan laaja-alaisen erityisopettajan osaamista sekä oppilas- ja luokkatuntemusta aineen- ja luokanopettajien tukena ja apuna eriyttämisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lukiarvioinnit ja matematiikan kartoitukset haastatteluineen antavat lisäinformaatiota oikein kohdennettuun eriyttämiseen oppitunneilla, läksyjen annossa ja arvioinnissa. Yhdessä tehdyt suunnitelmat kirjataan oppimissuunnitelmiin. Ei kirjata pelkästään sanaa eriytetään, vaan kirjataan miten eriytetään.

On tärkeää kuulla oppilasta ja ryhmää. Onko jokin asia liian vaikea, jos oppilas tai luokka häiriköi, ei viihdy tunnilla tai vetäytyy itseensä? Olisiko syytä muuttaa jotain opetuksessa tai oppimisympäristössä? Parasta tässä on erityisopettajan ja opettajien välinen yhteistyö ja entistä parempien ratkaisujen hakeminen. Yksin tekeminen ei kuulu nykykouluun. Tavoite meillä kaikilla on sama.

Yksin tekeminen ei kuulu nykykouluun. Tavoite meillä kaikilla on sama.

Eriyttämisestä tulee helposti mieleen eriyttävä oppimateriaali ja sieltä tehtävien rajaus, tai se jatkuva monistaminen. Hyvä keino eriyttää on erilaisin opetusjärjestelyin, oppimisympäristön muutoksin, eri opetusmenetelmin, oppimisen apu- ja tukimateriaalin avulla ja kiinnittämällä huomion oppimisen arviointiin. Eikä pidä unohtaa lahjakkaita ja heidän eriyttämistään. Heillä on jo taito tehdä melkoisen itseohjautuvasti, joten materiaalia ja keinoja löytyy, kun niitä vain heille antaa. Myös lahjakkaiden on tärkeää haastaa itseään ja kokea onnistumisen kokemuksia. Opettajat joutuvat päivittäin pohtimaan, millä tavalla kukin oppilas pääsee oppimisessaan parhaiten eteenpäin. Se, mikä yhdeltä onnistuu luonnostaan, saattaa toiselta vaatia enemmän.

OPS:n arviointiluku 6 on nyt selkiytetty ja muutettu. Arvioinnissa eriyttämisellä on oma rooli, jotta tuettavien tarpeet tulevat oikein huomioiduksi. Oppimisvaikeudet ja oppimisen tukeminen tulee ottaa arvioinnissa huomioon. Erityistarpeiden ja oppimisen tuen tarpeiden huomioonottaminen lisäävät meidän erityisopettajien konsultointia entisestään arvioinnin suunnittelussa. Yhteistyön tekemiseen merkitys korostuu.

Meillä erityisopettajilla on tärkeä rooli konsultoida ja tukea opettajia oppilaiden ja luokkien eriyttämiskeinoissa. Ja luoda ilmapiiri, jossa voi kokeilla, yrittää ja erehtyä.

On tuhat tapaa lähestyä opittavaa asiaa ja tuhat tapaa oppia se!

Tiina Vitka

Kirjoittaja on on Kokkolassa yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja.
Koronasta hän ei halunnut tässä kolumnissa mainita sanaakaan.