Yhteistyöllä kohti yhteistä työtä

Yhteistyöllä kohti yhteistä työtä

Suomen erityiskasvatuksen liitto Sel. ry:n teema vuodelle 2022 on – Yhteistyöllä kohti yhteistä työtä. Viime vuonna toimintasuunnitelmaa hyväksyttäessä ajattelimme, että tilanne olisi vuonna 2022 jo toinen eikä edelleen viruksen varjostama. Toisin kävi. Tavoitteistamme ei silti tingitä.

Positiivinen ote arkeen on yksi tärkeimmistä päämääristämme. Kehitämme  erityisopetusta myönteisellä asenteella ja valamme uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen koko kouluyhteisöissä. Korostamme ratkaisukeskeisyyttä, vanhoihin asioihin on turha jäädä vellomaan. Muistamme työssämme tarjota toivoa ja unelmia niin oppilaalle, huoltajalle kuin kollegallekin. Puhutaan tuentarvitsijoista myönteiseen sävyyn. 

Liiton ja erityisesti alueyhdistyksien tehtävänä on tukea jokaisen kollegan työssäjaksamista ja pyrkiä vaikuttamaan mahdollisuuksiin saada ammattitaitoa  täydentävää lisäkoulutusta. Tähän esimerkiksi opintopäiville osallistuminen on hyvä vaihtoehto. Teemme yhteistyötä ja pidämme huolta siitä, ettei kukaan jää työssään yksin. Muistamme kysyä työkaverilta, että mitä kuuluu ja pysähtyä kohtaamaan edes kahvikupin mittaisen tauon verran.

Näiden tavoitteiden lisäksi liittokokous keskusteli toimenpiteistä, joilla tavoitteisiin päästään. Yksi keinoista oli se, että pyrimme liittona vaikuttamaan siihen, että jokaisella tukea tarvitsevalla oppilaalla on mahdollisuus saada kelpoisen erityisopettajan antamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Opettajarekisteri on avain tähän, ja asia etenee.

Lisäksi kannustamme kaikkia toimimaan omalla alueellaan näkyvästi koulutuksen ja erityisopetuksen puolestapuhujina. Seurataan aiheesta käytävää keskustelua ja kommentoidaan aktiivisesti. Oman alueen kuntapäättäjiin saa ja voi olla yhteydessä, ja sitä kautta yhteistyössä etsiä ratkaisuja.
Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on, että etsimme onnistuneita erityisopetukseen   liittyviä käytänteitä ja jaamme ne muillekin. Erityiskasvatus-lehti ja opintopäivät ovat tästä hyvänä esimerkkinä.

Tästä kaikesta hyötyy se tärkein – oppilas.

Näiden toimintasuunnitelman ajatusten voimin siirrymme tähän vuoteen 2022. Tarvitsemme edelleen toisiamme jakamaan ammatilliset ilot ja pulmat. Yhteistyöllä moni asia aukeaa ja työn kuormitus lievenee. Tästä kaikesta hyötyy se tärkein – oppilas.

Naantalin opintopäivien suunnittelu etenee aikataulussa. Olemme toiveikkaita, että opintopäivät pystytään järjestämään. Nyt jos koskaan on tarve kohtaamiselle ja erkanpuhumiselle kollegoiden kesken. Sel ry. tukee alueyhdistyksiä maksamalla kolmen osallistujan osallistumismaksun opintopäiville. Lisäksi jotkut alueyhdistykset avustavat matkakuluissa. Ole siis yhteydessä omaan alueyhdistykseesi ja tiedustele tilannetta. 

Opintopäivien yhteydessä pidetään liittokokous. Liittokokouksen esityslistalla on sääntömääräisissä asioissa myös Suomen erityiskasvatuksen liiton puheenjohtajan valinta vuosille 2023–2024. Olen saanut hoitaa tätä tehtävää kolme vuotta, ja vielä on tämä vuosi jäljellä. Kyseessä on kunniatehtävä, on erityisen upeaa edustaa suomalaista erityispedagodista osaamista. En enää asetu ehdolle, on seuraavan henkilön vuoro päästä tähän hienoon avainasemaan. Oletko se kenties Sinä? Ehdokasasettelu etenee alueyhdistysten kautta. I

Nähdään Naantalissa!

Päivi Peltola
Päivi Peltola on Sel. ry:n puheenjohtaja. Päivi asuu Billnäsissä, Raaseporissa ja työskentelee erityisluokanopettajana alakoulussa.

Tykkää ja jaa