Taitoja opettamaan!

Taitoja opettamaan!

Opetushallitus päätti esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteista juuri ennen joulua. Nyt päästään kunnissa syventymään paikallisten opetussuunnitelmien tekoon niin, että niitä aletaan noudattaa 2016 syyslukukauden alkaessa.

Perusteet edellyttävät oppilaiden osallisuuden lisäämistä ja opettajien välistä yhteistyötä sekä opetuksen suunnittelussa että toteuttamisessa. Erityisopetukselle tämä on suuri mahdollisuus. Oppilaiden yksilöllisyyden ja oppimisen tason huomioon ottaminen onnistuu luontevasti yhteisen tekemisen ja toiminnallisten työtapojen myötä.

Laaja-alaisen oppimisen eri osa-alueet tähtäävät tulevaisuuden taitojen hallintaan. Erityisopetuksessa on taitojen opettaminen ollut jo pitkään ensisijaista. Perustaidot kunniaan – niitä ilman eivät nuoret pääse jatkokoulutukseen ja sitä kautta työelämään. Tiedonhankinnan ja oppimaan oppimisen taidot ovat sitten hyvänä kakkosena. Sähköisten välineiden ja materiaalien vyöryessä kouluun on kuitenkin hyvä muistaa, että oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Lapsen ja nuoren aito kohtaaminen opettaja-oppilassuhteessa ja oppilaiden keskinäinen yhteistyö ovat kuitenkin kaiken oppimisen lähtökohta.

Paikallisessa opetussuunnitelmatyössä kannattaa olla tarkkana, että ei nosteta vaatimustasoa valtakunnallisen normin yläpuolelle. Teoreettisuutta ja yksittäisten tietojen opiskelun lisäämistä on varottava. Oppimisen ilo pitäisi saada opetussuunnitelmassa näkyviin. Jo opettajaurani alussa totesin tärkeimmiksi tavoitteiksi sen, että lapsi tulee mielellään kouluun ja oppii lukemaan kirjoja. Tavoitteet ovat mielestäni edelleen ajankohtaisia ja antavat perustan elinikäisen oppimisen polulle.

Lukion opetussuunnitelmatyön kutistuminen pelkäksi nykyisen opetussuunnitelman päivittämiseksi on pettymys. Tähän päädyttiin aikapulan vuoksi. Uusi opetussuunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön jo ensi vuonna eikä täten ehditä tekemään uusia opetussuunnitelman perusteita. Erityisopetuksen puuttuminen lukion opetussuunnitelman perusteista on ollut huolemme jo pitkään. Yhdessä OAJ:n kanssa pyrimme vaikuttamaan siihen, että päivitys toisi myös erityisopetuksen lukion normeihin – käytännön työtähän monet erityisopettajat jo lukioissa tekevät.

”Porin opintopäivillä on meillä jokaisella mahdollisuus kuulla ja kysellä koulutuspolitiikasta opetus- ja viestintämisteriltä.”

Elämme vaalikevättä. Koulutuksen merkitystä ei voi koskaan pitää liian vähän esillä! Porin opintopäivillä on meillä jokaisella mahdollisuus kuulla ja kysellä koulutuspolitiikasta opetus- ja viestintäministeriltä. Sitä tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä!

Tapaamisiin Porissa!

Päivi Juntti
puheenjohtaja