Suunnittele, valmistele, siirrä ja peru

Suunnittele, valmistele, siirrä ja peru

Kulunut vuosi on ollut peruutusten vuosi. Suunnitellaan, valmistellaan ja siirretään, lopuksi perutaan. Tämä kuvio on toistunut monen asian kohdalla. Samalla on keksitty uusia toteutustapoja, kun vanhoista yksikään ei ole toiminut. Yhdistystoiminta perustuu yhteiseen asioiden hoitoon ja siihen, että samanhenkiset ihmiset voivat kokoontua yhteen vaihtamaan ajatuksiaan. 

Näiden kokoontumisten puute haastaa yhdistysväkeä. Sel. ry:n hallitus pyrkii tukemaan alueyhdistyksiä ja kannustaa järjestämään pienimuotoisia tapaamisia, verkossa tai terveysturvallisuus huomioiden lähitapahtumina. Alueyhdistysten tileille onkin maksettu sekä kokouskahvirahaa että tsemppiraha tapahtumien järjestelyä varten. Ilman toimintaa yhdistykset näivettyvät. Sitä emme halua, siksi toiveikkaasti tulevaisuutta ja tapahtumia kohti. Suunnitellaan, valmistellaan ja toivottavasti myös joskus toteutetaan. Tässä vaiheessa vuotta on hyvä pysähtyä asettamiemme tavoitteiden äärelle.

”Kevään yhden yön ihme, etäkouluun siirtyminen lisäsi kollegiaalisuutta valtavasti.

Tämän vuoden toimintasuunnitelman perushenki oli positiivisten asioiden löytäminen negatiivisten sijaan sekä ratkaisukeskeisyys. Haastetta plussan puolelle pääsyyn on ollut aivan erityisesti. Mutta kyllä hetken tuumailun jälkeen myönteisiäkin asioita nousee pintaan. Kevään yhden yön ihme, etäkouluun siirtyminen lisäsi kollegiaalisuutta valtavasti. Ideoiden jakaminen ja vertaistuki olivat ja ovat edelleen työn keskiössä. Positiivisuutta sekä ratkaisukeskeisyyttä parhaimmillaan. Jatketaan tätä ja pidetään yllä tekemisen meininkiä lähiopetuksessakin. Meidän erityisosaamistamme tarvitaan.

Lisäksi tavoitteenamme on ollut seurata koulutuspolitiikkaa ja ottaa kantaa työtämme koskeviin asioihin. Tätä liiton hallitus on toteuttanut yhteistyössä erityisopettajan toimenkuvaa käsittelevissä asioissa. Se työ jatkuu edelleen.

Toimenkuvien lisäksi hallituksemme kannattaa opettajarekisterin käyttöönottoa. Tämä asia etenee selvitysvaiheeseen, näin on ministeri Annika Saarikko luvannut. Meiltä on kysytty, että miksi liittomme hallitus pitää tätä rekisteriä tarpeellisena. Opettajarekisteri toisi nähtäville reaaliaikaisesti pätevien opettajien todellisen määrän sekä koulutustarpeet. Tällä olisi vaikutusta uusien opiskelijoiden sisäänottomääriin. Eli toivottavasti maahan saataisiin lisää kelpoisia erityisopettajia. Lisäksi edunvalvonta jämäköityisi. Mutta oppilaan asialla tässäkin ollaan. Kun tarkasti mietitään, opettajarekisterin yhteydessä loppujen lopuksi puhumme tuen tarvitsijan, oppilaan, oikeudesta koulutetun, ammattitaitoisen opettajan opetukseen. Lapsi ei kenenkään tutkintotodistuksia tai papereita kysele, harvoin huoltajakaan. Jonkun on kuitenkin pidettävä oppilaan puolta ja nostettava tätä asiaa esille.

Tämä maa tarvitsee oppimisen tuen asiantuntijoita. Koulutuspolkuja erityisopettajaksi on monia, eri teitä samaan maaliin, oppilaan opetuksen ja kasvun tueksi.

Yksi peruutuksien jälkeen lopulta toteutuneista tapahtumista oli Suomen erityiskasvatuksen liiton liittokokous sääntömääräisine asioineen. Tämä ehdittiin pitää juuri ja juuri yhdistyksille annetun lisäajan puitteissa ja määräajassa, ennen syyskuun loppua. Teams–jaa työpöytä -kangertelusta huolimatta saimme asiat hoidetuksi ja päätetyksi. Kiitos kokousväelle kärsivällisyydestä sekä ennen kaikkea kiitos kun olitte mukana! Kiitos HOAY ja Jaana Alaja Akava-talon järjestelyistä!

Henkilökohtaisesti kiitän kaikkia lämpimästi luottamuksesta, jatkan liiton puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden.

Tsemppiä ja voimaa lukukauden viimeisiin viikkoihin! Marraskuun pimeinä iltoina voi vaikka tutkailla bussien ja junien aikatauluja, että kuinka sinne Ouluun keväällä pääsekään…

Päivi Peltola
on Sel. ry:n puheenjohtaja.
Hän asuu Billnäsissä, Raaseporissa ja työskentelee erityisluokanopettajana alakoulussa.