Oulussa oivaltamassa

Oulussa oivaltamassa

Takana on antoisat opintopäivät Oulussa! Ympärillä kuului iloista puheensorinaa, kun tavattiin vanhoja ja uusia tuttuja. Kaikille yhteisenä asiana erityisopetus ja -kasvatus.  Saimme kuulla ajankohtaisia ja  oivallisia luentoja ja pajoja. Lauantaipäivän osuus päättyi taas perinteiseen liittokokoukseen, jonka jälkee saimme nauttia Oulun kaupungin iltavastaanotosta Aleksinkulmassa puheenvuoroja ja musiikkiesityksiä kuunnellen sekä pöydän antimista nauttien.

Muutamia nostoja haluan vielä muistella opintopäivien luennoilta. Saimme kuulla mm. lastenpsykiatri Päivi Lindholmilta oppilaan koulukuntoisuudesta ja siihen vaikuttavista asioista. Jokaisella meistä, myös oppilaillamme, on psykologisina perustarpeina riittävä hallinnan tunne ja riittävä pystyvyyden tunne. Näiden mahdollistamisessa koululla ja opettajilla on tärkeä tehtävä olla tukemassa ja mahdollistamassa sellaiset edellytykset oppimiselle, että oppilas voi kasvaa, kehittyä ja oppia omien oppimisedellytystensä mukaan. Lindholm nosti esiin tärkeän seikan siinä, että koulu on tärkeä kasvu- ja kehitysympäristö, ei pelkkä “työpaikka”, lapselle ja nuorelle. Tähän kohtaan sopii mielestäni hyvin myös muistuttaa tämän vuoden teemastamme: erkkaopella on väliä! 

Maria Matilainen raotti meille luennossaan työkalupakkia tunnesäätelyyn. Tässäkin nousi merkittävään asemaan se, miten aikuinen itse tilanteissa reagoi. Olemmeko lisäämässä omalla vahvalla tunnereaktiolla lapsen tunnereaktion roihua vai olemmeko rauhoittavalla läsnäolollamme viilentävää vettä.  Aikuisella on hyvä olla tietoinen työote, missä voi hyvin vaikuttaa omaan toimintaansa niin, että se rauhoittaa lasta. Tärkeänä muistutuksena meille oli myös se, että lapset ja nuoret kyllä toimivat oikein, jos he vain osaavat.

Koulu on tärkeä kasvu- ja kehitysympäristö, ei pelkkä “työpaikka”,  lapselle ja nuorelle.”

Kuulimme myös hyvää perustietoa niin lukikuntoutuksesta kuin nepsy-oppilaan kohtaamisesta yleisopetuksessa. Saija Laukka kertoi meille draaman keinoista ja Heli Tuikka muistutti pitämään huolta itsestämme!

Liittokokous valitsi tulevalle kaksivuotiskaudelle 2025-2026 liiton puheenjohtajaksi Miia Immosen Oulusta. Puheenjohtajan nuija on minulla vielä tämän vuoden loppuun, mutta kiitollisin mielin sen ojennan sitten Miialle. Olen itse ottamassa uutta askelta työurallani, kun huhtikuussa aloitan Manner-Suomen pienimmässä kunnassa eli Lestijärvellä sivistys- ja hyvinvointijohtajan virassa. Työtehtävien muuttuessa sisälläni sykkii edelleen erityisopettajan sydän. Luotan siihen, että uudessa roolissani resursseista vastaavana viranhaltijana osaan tehdä madollisimman oikeita ja erilaiset oppijat huomioivia päätöksiä sekä olla henkilöstön tukena.

Opintopäivien lopuksi myös opintopäivien perinteen jatkumisesta huolehdittiin, kun Oulusta vuoron itselleen vastaanotti Svenskfinlands specialpedagogiska förening r.f. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan, minne päin meidät ensi keväänä opintopäiville kutsutaan! Luvassa on nyt Ssf:n ensimmäistä kertaa järjestämän opintopäivät ja ohjelmaa on luvassa kahdella kielellä!

Hyvää, voimaannuttavaa ja aurinkoista kesää teille kaikille toivottaen!

Tiina Kujala, puheenjohtaja

Kirjoittaja on Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n puheenjohtaja ja Lestijärven kunnan sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Tykkää ja jaa