Missä on sinun voimapaikkasi?

Missä on sinun voimapaikkasi?

Metsässä on helppo hengittää – kuunnella itseä ja ympäröivää hiljaisuutta, luonnon ääniä. Metsä on minun voimapaikkani. Siellä kerään voimia ja näin syksyllä myös vitamiineja talteen talvella nautittaviksi. Kun luonnossa liikkuu hiljaa ja avoimin silmin, saa nähdä ja kokea uskomattoman paljon. Uskon monen kokevan samalla tavalla. Voisiko koulussa olla erityisopettajan luona lapsen ja nuoren voimapaikka? Turvallinen ympäristö, jossa saa tukea ja ohjausta omien tarpeiden mukaisesti ja tulee aidosti kuulluksi – se olisi todellista erityistä tukea!

Osaatko rajata omaa työtäsi? Keskitytkö perustehtävään?

Osaatko rajata omaa työtäsi? Keskitytkö perustehtävään? Nuo kysymykset kannattaa esittää itselleen ja mitoittaa työ omien voimavarojen ja työtä varten annettujen resurssien mukaisesti. OAJ herättelee meitä Joku roti –kampanjalla keskittymään olennaiseen. Käy katsomassa video OAJ:n jäsensivuilla!

Yhtä tärkeää kuin jokaisen oma jaksaminen on työyhteisön hyvinvointi. Tuon hyvinvoinnin avainhenkilö on koulussa rehtori. Mikäli johtaminen perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, yhteisiin tavoitteisiin ja arvoihin, alaisten asiantuntijuuden ja vahvuuksien tunnustamiseen sekä avoimeen keskusteluun yhteisen työn tekemisestä, on työyhteisön toiminnalle hyvät lähtökohdat. Jos opettajat kykenevät tekemään yhteistä työtä, saavat myös oppilaat parasta mahdollista opetusta. Aikuisyhteisön toimivuus tai toimimattomuus heijastuu aina myös oppilaiden kanssa tehtävään työhön.

Jatkuva talouden kiristyminen tuo oman lisänsä koulun arkeen. Vähenevien resurssien myötä on entistä tärkeämpää huolehtia sekä omasta että yhteisestä jaksamisesta!

Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta!

Päivi Juntti
puheenjohtaja