Maailman paras homma

Maailman paras homma

Uusi lukuvuosi on lähtenyt käyntiin. Kun kirjoitan tätä tekstiä, ilmassa leijuu monen monta kysymysmerkkiä syyslukukautta ajatellen. Tiedämme jo, ettemme pääse joukolla Dipoliin puhumaan erkkaa. Mutta hyökyikö toinen tautiaalto ylitsemme, käytämmekö kasvomaskeja sekä töissä, että vapaalla, ja miten koulutyö taas saatiin liikkeelle?

Kesän aikana sosiaalisessa mediassa käytiin kiivasta keskustelua erityisopettajan ja erityisluokanopettajan toimenkuvista. Syksyllä aloittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus Oppia -työryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on parantaa kolmiportaisen tuen toimivuutta ja pohtia mahdollisia lakimuutoksia. Lämpimät kiitokset siitä, että Suomen erityiskasvatuksen liittoa tullaan kuulemaan tässä prosessissa! Näin erityisopetuksen kentän ääni ja kokemukset voidaan huomioida lakimuutoksien suunnittelussa.
Laki ja erityisopettajien kelpoisuusasetus eivät tällä hetkellä kohtaa koulun arjen kanssa. Ongelma ei ole se, etteikö erityisopettajan koulutus (esim. FM, aineenopettaja + erityisopettajan opinnot) antaisi riittäviä taitoja toimia laaja-alaisen erityisopettajan tehtävissä kaikilta osin, myös erityisen tuen oppilaiden opetuksesta vastaamassa ja pedagogisten asiakirjojen laatimisessa. Ongelmana on asetuksen sanamuoto, joka määrittää vain erityisluokanopettajan kelpoiseksi näihin tehtäviin. Siksi työryhmän tulisi pohtia sitä, että asetusta muutettaisiin niin, että sekä erityisopettaja että erityisluokanopettaja olisivat molemmat kelpoisia toteuttamaan kaikkea erityisopetusta ja että molemmilla opetusvelvollisuus olisi sama.

Jokainen on joskus aloittanut ensimmäisen työvuotensa ja jokaisella on joskus ollut se vuosi, jolloin tuntuu, ettei selviä millään.

Liiton hallituksessa olemme paljon pohtineet työnkuvia ja ehdotamme, että työryhmän tulisi vaikuttaa kelpoisuusasetuksiin. Tulevaisuudessa erityisopettajien ja erityisluokanopettajien sijasta olisi vain opettajarekisterissä olevia erityisopettajia eri koulutustaustoilla, mutta samalla opetusvelvollisuudella, 22 tuntia. Tällöin opetuksen järjestäjä määrittelisi, millaista erityisopetusta ja erityisopettajaa kulloinenkin tilanne vaatii.

Lain nykyiset tulkinnat, erityisopettajien työnkuvat ja tehtävät vaihtelevat reippaasti kunta- ja jopa koulukohtaisesti. Uraansa aloittava opettaja kohtaa monia haasteita ja kysymyksiä. Tänä syksynä kaiken muun lisäksi vallitseva poikkeustilanne vaatii veny-mään. Vuosien tuoman kokemuksen myötä tietää, että monesta haastavastakin paikasta lopulta aina selviää. 

Tämä varmuus on tänä syksynä arvossaan. Kyllä me pääsemme opettamaan ja oppilaat oppimaan, vaikka outoja aikoja elämmekin. Meidän opeyhteisöjen konkareiden pitäisi nyt entistä enemmän jakaa hiljaista tietoamme ja valaa uskoa nuorempiin kollegoihimme. Jokainen on joskus aloittanut ensimmäisen työvuotensa ja jokaisella on joskus ollut se vuosi, jolloin tuntuu, ettei selviä millään.

Yhteisöt tarvitsevat sekä uusia tuoreita tuulia että pidemmältä ajalta kerättyä tietoa. Autetaan, perehdytetään, ohjataan ja tsempataan uudet työntekijät töihin. Järjestetään aikaa näille kohtaamisille. Tämä on kuitenkin lopulta sitä maailman parasta hommaa! 

Päivi Peltola 
puheenjohtaja

Päivi Peltola on Sel. ry:n puheenjohtaja. Hän asuu Billnäsissä, Raaseporissa ja työskentelee erityisluokanopettajana alakoulussa.