Kiitollisena kohti uusia tuulia

Kiitollisena kohti uusia tuulia

Kahdeksan vuoden rupeama puheenjohtajan tehtävässä on päättymässä. Nämä vuodet ovat antaneet minulle paljon – toivon mukaan myös minä olen voinut antaa teille jäsenille jotain näiden vuosien aikana! Olen saanut työskennellä aktiivisen, ahkeran ja iloisen hallituksen kanssa. Hallituksen kokoonpano on muuttunut joka vuosi jonkun verran. Uudet ihmiset ovat tuoneet oman näkemyksensä ja tekemisen ilon mukanaan.

Luin ensimmäistä puheenjohtajan palstaani vuodelta 2011. Silloin oli juuri tullut voimaan lainsäädäntö kolmiportaisesta tuesta ja olimme huolissamme erityisopettajien työn moninaisuudesta ja työajan riittämättömyydestä. Samat asiat ovat ajankohtaisia edelleen. Opetusvelvollisuuteen perustuva työaika ja sen mukainen palkkaus istuvat huonosti erityisopettajien työnkuvaan. Laaja-alaisten erityisopettajien ja erityisluokanopettajien työnkuvat ovat lähestyneet toisiaan huimaa vauhtia. Yhteisopettajuuden määrä on kasvanut molemmilla ryhmillä. Monialainen yhteistyö on tärkeä osa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa. Pedagogiset asiakirjat velvoittavat sekä tuen kirjaamiseen että sen toteuttamiseen. Aika ja voimat eivät tunnu riittävän kaikkeen vaadittuun työhön. Toisiko vuosityöaika ratkaisun tähän ongelmaan? Ainakin se antaisi keinoja hahmottaa työtä ja sen määrää kokonaisuudessaan sekä loisi raamit työajalle. Kenenkään ei pidä uuvuttaa itseään eikä vaatia itseltään liikaa – perustehtävään keskittyminen sekä oppilaan aito ja kiireetön kohtaaminen ovat tärkeintä lapsen ja nuoren näkökulmasta. Toivonkin, että suhtaudumme avoimin mielin vuosityöajan kokeiluihin ja tuomme oman näkemyksemme sen eduista ja haasteista avoimesti keskusteluun. Kokeilujen kautta pääsemme kehittämään järjestelmää vastaamaan tämän päivän työelämää.

On ollut hienoa olla ajan hermolla, kun on tehty uudistuksia, jotka vaikuttavat jokaisen opettajan arkityöhön.

Puheenjohtajana olen saanut olla mukana erityisopetuksen vaikuttamis- ja kehittämistyössä. On ollut hienoa olla ajan hermolla, kun on tehty uudistuksia, jotka vaikuttavat jokaisen opettajan arkityöhön. OAJ ja sen pedagoginen toimikunta POE ovat yksi tärkeimmistä verkostoista, joissa tehdään koulutuspoliittisia linjauksia. Sel. ry. on pedagoginen järjestö, jonka näkemyksiä kuunnellaan. Vaikuttaminen, niin kuin oppiminenkin, tapahtuu vuorovaikutuksessa – jokainen kohtaaminen on tärkeä.

Liittokokous valitsi keväällä uudeksi puheenjohtajaksi Päivi Peltolan. Turvallisin mielin siirrän tämän luottamustehtävän hänelle. Olen vakuuttunut siitä, että liitto on taitavissa käsissä. Onnea ja voimia Päiville!

Kiitos jokaiselle, jonka olen saanut kohdata näiden vuosien aikana!

Päivi Juntti puheenjohtaja