Kevättä rinnassa!

Kevättä rinnassa!

Kuulutko sinä niihin, joille kevät on täynnä mahdollisuuksia ja auringonpaistetta vai niihin, joita alkaa ahdistaa ja tuntua siltä, että kaikki työt kaatuvat päälle? Koulussa kevään stressi alkaa olla huipussaan, kun arviointien aika koittaa. Kannattaa muistaa, että aika ei lopu toukokuun loppuun ja syksyllä tullaan uusin voimin jatkamaan koulutyötä.

Vuosityöaika puhuttaa vähän joka puolella eikä tuo keskustelu ainakaan vähennä stressiä. Erityisopettajat tietävät hyvin, että työhön kuuluu paljon muutakin kuin oppitunnit. Palaverit ja paperityöt kuormittavat muiden työpaineiden ohella. Vuosityöaikakokeilut alkavat joissakin kunnissa. Kokeilu edellyttää opettajien suostumusta ja paikallista sopimusta. Olemme liitossa tarkasti kuulolla, miten vuosityöaika vaikuttaa erityisopettajien työhön ja palkkaukseen.

Huhtikuussa eduskunta saa käsiteltäväkseen hallituksen esityksen lukiolaiksi. Olemme olleet vahvasti vaikuttamassa siihen, että erityisopetus tulee vihdoin ja viimein kirjatuksi lakiin myös lukiossa opiskelevan nuoren oikeudeksi. Kunhan se on lakiin kirjattu, voidaan määritellä lukion erityisopettajan kelpoisuus, työehdot ja palkkaus. Näin päästäisiin kirjavista käytännöistä ja lukion erityisopettajastakin tulisi kelpoinen mm. lukion rehtorin tehtävään.

Erityisopetuksen merkitys kaiken kaikkiaan on suuri parannettaessa työrauhaa ja oppimisilmapiiriä.

Maaliskuussa julkistettiin Karvin selvitykset oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta ja työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön toteutumisesta. Liitto sai olla mukana molempien selvitysten laadinnassa. Työrauhaa ja oppimisympäristön turvallisuutta voidaan selvityksen mukaan parantaa kehittämällä yhteisopettajuutta, lisäämällä oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä kehittämällä opetusmenetelmiä. Merkittävästi työrauhaan vaikuttavat opetuksen eriyttäminen ja sekä oppilaan että huoltajan osallisuus koulutyössä. Erityisopetuksen merkitys kaiken kaikkiaan on suuri parannettaessa työrauhaa ja oppimisilmapiiriä.

Maaliskuussa järjestettiin onnistuneet opintopäivät Kokkolassa. Kiitos Pohjanmaan erityisopettajille antoisista päivistä! Liittokokouksessa valittiin Päivi Peltola liiton puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2019-2020. Onnea Päiville – liiton toiminta on taitavissa käsissä!

Nautitaan keväästä, leskenlehdistä, valkovuokoista ja lintujen viserryksestä!

Voimia kevään viimeisiin kouluviikkoihin toivottaen

Päivi Juntti
puheenjohtaja