Ihanaa – työ alkaa!

Ihanaa – työ alkaa!

Onko syksy sinulle uuden alku vai pakollista paluuta työhön? Mielikuvalla ja omalla ajattelulla on suuri merkitys siihen, miten me arjessa toimimme. Toivon useimpien ajattelevan alkavaa lukuvuotta uutena alkuna, joka näkyy työn ilona sekä omien ja oppilaiden vahvuuksien löytämisenä. Jokaiselle lapselle haluaisin antaa mahdollisuuden uuteen alkuun, vaikka viime vuosi olisikin ollut monesti harmaata ja tuskaista taivalta.

Aloittamiseen kuuluu aina tavoitteiden asettelu.

Aloittamiseen kuuluu aina tavoitteiden asettelu. Uuden opetussuunnitelman yksi helmi on yksilöllisyys ja tavoitelähtöisyys. Meidän on opastettava lapset ja nuoret asettamaan itselleen tavoitteita, joihin pyrkimiseen sitoudutaan. Niiden pitää olla konkreettisia ja realistisia – tässä me ammattilaiset osaamme varmasti ohjata oppilaitamme. Aikajänteen on oltava myös sellainen, että oppilas voi riittävän nopeasti arvioida edistymistään ja asettaa taas uusia tavoitteita. Meidän aikuistenkin pitää aidosti pysähtyä miettimään, mihin asioihin keskitymme ja mitä tavoitteita asetamme itsellemme ja oppilaillemme. On oppilaan oikeus etukäteen tietää, mitä asioita tullaan arvioimaan ja miten kaikki koulussa tehtävät jutut vaikuttavat loppuarviointiin.

Tuleva syksynä käydään työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut. Meidän etuamme valvoo OAJ. Järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen aloitti kevään valtuuston kokouksessa keskustelun palkankorotuksista toteamalla, että kenelläkään maisteritutkinnon suorittaneella ei pitäisi olla alle 3000 euron palkkaa. Nuoret erityisopettajat kuuluvat tuohon joukkoon. Mielenkiinnolla siis seuraamme neuvotteluiden edistymistä.

Liiton hallitus on omalta osaltaan asettanut tavoitteita, jotka on edelleen toimitettu OAJ:n neuvottelijoille. Tavoitteemme ovat:

  1. Erityisluokanopettajan tulee saada luokanvalvojan korvaus.
  2. Opetusvelvollisuuteen perustuvan erityisopettajan palkkaus- ja työaikaperuste tulee muuttaa vastaamaan uudistunutta työnkuvaa.   
  3. Lukion erityisopettajan kelpoisuus, palkkaus ja työaikaperusteet tulee määritellä.   
  4. Erityisopetuksen opettajan viranhaltijan, jolla on ylitunteja peruskoulun tai lukion yleisopetuksessa, ylituntipalkkioperusteen tulee olla oman viran mukainen ylituntipalkkio.   
  5. Oppilaan riittävän ja oikea-aikaisen tuen turvaamiseksi on määriteltävä oppilaskohtainen erityisopetuksen resurssi ja opetuksen järjestäjän on taattava oppilaalle riittävä kelpoisen erityisopetuksen opettajan antama opetus.   
  6. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavassa opetuksessa toimivien opettajien opetusvelvollisuus on yhtenäistettävä.

Oikein kaunista ja positiivista syksyä jokaiselle. Ota periaatteeksi ”kehu kaveri päivässä, kaksi parhaassa”, niin saat paljon hyvää aikaiseksi työyhteisössäsi!

Päivi Juntti
puheenjohtaja