Asenne ratkaisee

Asenne ratkaisee

Suomen erityiskasvatuksen liitto Sel ry:n teemana vuodelle 2021 on ASENNE RATKAISEE. Toimintasuunnitelmassa on liittokokouksen hyväksymät seitsemän nostoa, joita pidämme ohjenuorana vuonna 2021. Nämä nostot ovat:

  1. Positiivinen ote arkeen. Kehitämme erityisopetusta myönteisellä asenteella ja valamme uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen koko kouluyhteisöissä.
  2. Pidämme yllä ratkaisukeskeisyyttä, älä kysy miksi, vaan miten. Autamme etsimään ratkaisuja. Korostamme työssämme kysymystä miten, emme juutu menneeseen kyselemällä miksi.
  3. Tarjoa toivoa ja unelmia. Tarjoamme toivoa ja unelmia niin oppilaalle, huoltajalle kuin kollegallekin.
  4.  Tuemme jokaisen työssäjaksamista ja vaikutamme mahdollisuuksiin saada ammattitaitoa täydentävää lisäkoulutusta.
  5. Yhteistyössä, yhteiset tavoitteet, moniammatillinen tiedonkulku. Toimimme hyvässä yhteistyössä ja pidämme huolta siitä, ettei kukaan jää työssään yksin.
  6. Seuraamme aktiivisesti koulutuspoliittisia muutoksia, jotka vaikuttavat sekä erityisopetuksen rooliin ja merkitykseen että tukea tarvitsevan oppilaan oppimiseen eri koulutusasteilla.
  7. Nostetaan rohkeasti esille erityisopetuksen merkitys oppilaan tuen muotona.

Näihin tavoitteisiin pääsemme siten, että olemme ihan jokainen aktiivisesti mukana ja nostamassa asioita esille. Alueyhdistyksien toiminta on paikallisessa keskustelussa erittäin tärkeää. Omissa kunnissaan voi ottaa kantaa siihen, että jokaisella tukea tarvitsevalla oppilaalla on mahdollisuus saada kelpoisen erityisopettajan antamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Seurataan aiheesta käytävää keskustelua ja kommentoidaan.

Näihin tavoitteisiin pääsemme siten, että olemme ihan jokainen aktiivisesti mukana ja nostamassa asioita esille.

Kuntavaalivuonna toimitaan näkyvästi koulutuksen ja erityisopetuksen puolestapuhujina. Parasta olisi, jos kuntiin ja kaupunkeihin saataisiin päättäjien joukkoon erityisopetuksen asiantuntijoita. Ehdokasasettelu ja vaalityö on meneillään eli rohkeasti ilmoittautumaan omalta tuntuvan puolueen riveihin. Ja äänestyskopissa suosimme tietysti henkilöä, jonka tiedämme ja tunnemme koulutusmyönteiseksi henkilöksi.

Tärkeä osa vuoden toiminta on myös tämä lehti; etsitään onnistuneita erityisopetukseen liittyviä käytänteitä ja jaetaan ne muillekin.

Tehdään tästä yhteistyössä hyvä vuosi. Iloa, valoa ja voimaa kaikille!

Päivi Peltola
puheenjohtaja

Päivi Peltola on Sel ry:n puheenjohtaja. Hänet valittiin syksyllä toistamiseen tähän luottamustehtävään. Päivi asuu Billnäsissä, Raaseporissa ja työskentelee erityisluokanopettajana alakoulussa.