Kuka muu muka

Kuka muu muka

Käsissäsi on tämän vuoden toinen Erityiskasvatus-lehti. Päätoimittajan johdolla lehden toimituskunta on jälleen onnistunut kokoamaan hienon lukupaketin. Kiitos tästä!

Erityiskasvatus-lehti on Suomen erityiskasvatusliitto ry:n tärkeä jäsenpalvelu. Hienoa, että poikkeusaikoinakin vuonna 2020 olemme lehden aina aikataulussa postilaatikoihin saaneet. Lehden päätoimittajan työn laadukas hoitaminen ja näin jäsenpalvelun ylläpito haastavissa olosuhteissa on Erityinen teko. Onnittelut ja kiitokset Ari Malmbergille! 

Erityiskasvatus-lehti on nyt poikkeuksellisena aikana ollut yksi liiton toimintaa ylläpitävä voima. Koulutuksia ja yhteisiä tapahtumia on ollut vähemmän, mutta aktiivista vaikutustoimintaa on ollut paikallistasolla. Esimerkiksi näin.

Tapahtuipa noin vuosi sitten eräässä kunnassa, että poliittiset päättäjät päättivät kokeilusta. Tavoitteena oli, että yhä useamman oppilaan olisi mahdollista osallistua opetukseen omassa lähikoulussaan, luoda sosiaalisia suhteita kodin lähiympäristössä asuviin ja saada oppimiseen tarvitsemansa tuki lähikoulussa. Suunnitelmasta löytyi myös tieto, että on mahdollista, että henkilöstötarpeen painopiste muuttuu tulevaisuudessa erityisluokanopettajapainotteisuudesta laaja-alaisten erityisopettajien käyttöön.

Kokeiluun lähdettiin ylevien mainospuheiden kera. Kaiken piti olla resursseja myöten  kunnossa. Totta kai kaikki ovat sitoutuneita inklusiiviseen ajatteluun. Eikä yksikään kunta halua olla erityisluokkamäärien johtotähti. Laaja-alaisille erityisopettajille suunniteltu työ tosin herätti kummastusta. 

Ryhmä kunnan asukkaita huomasi aika pian, että oppilaan saama tuki ei suunnitelmista huolimatta toteudu. Aikaa ja aikuisia puuttui. Perheiden hätä näkyi päivittäin. Oli aika toimia. Kuntalaiset ottivat yhteyttä päättäjiin. Kuntapäättäjät  eivät ole missään tapauksessa tyhmiä, ainoastaan joskus hieman tietämättömiä ruohonjuuritason toiminnasta. Siitä, jossa realiteetti puree ja eletään oikeaa elämää. Tarvittiin viestinviejä, aktiivisia kuntalaisia. 
Hankkeesta ilmestyi väliraportti, joka hehkutti kaiken toimivan upeasti. Tällä mentäisiin vielä pitkälle. Rahaakin säästyy. Taas nurkan takana oltiin eri mieltä. Uudet yhteydenotot, juttua paikallislehteen, puheluita, sähköposteja. Heittäytymistä asian hoitoon täydellä sydämellä.

Minkä yhdistyksen jäsenillä on tietoa ja taitoa rakentavasti ottaa kantaa ja pitää pienten puolta? Juuri niin. Kuka muu muka?

Tuli tämä kevät ja uuden raportin aika. Siinä todettiin, ettei esitettyjen tietojen perusteella ole mahdollista tehdä päätöstä kokeilun jatkamisesta tai laajentamisesta. Lisäksi todettiin epidemia-ajan lisänneen oppimisen vajetta sekä tuen tarpeita, joten senkään vuoksi pienryhmäopetuksen vähentämistä ei voida puoltaa. 

Työrauha tai ainakin välirauha oli saavutettu. Aktiiviset kuntalaiset saivat runsaasti positiivista palautetta toiminnastaan. Päätösten tekeminen on helpompaa, kun tiedetään, mistä päätetään. Päätösten seurausten tunteminen auttaa myös. Lopuksi kysymys – keitä nämä aktiiviset kuntalaiset olivat? Minkä yhdistyksen jäsenillä on tietoa ja taitoa rakentavasti ottaa kantaa ja pitää pienten puolta? Juuri niin. Kuka muu muka?

Kevätauringon säteiden myötä toivotan kaikille jäsenillemme voimia lukuvuoden  loppurutistukseen sekä palauttavaa kesää! Onhan Naantalin Opintopäivien päivämäärä 19.–20.3.2022 jo merkittynä kalenteriin?

Päivi Peltola
on Sel. ry:n puheenjohtaja.
Päivi asuu Billnäsissä, Raaseporissa ja työskentelee erityisluokanopettajana alakoulussa. 

 

Tykkää ja jaa