Tukipuheesta tukitekoihin

Tukipuheesta tukitekoihin

Kansallinen keskustelunaiheemme on viime kuukausina ollut, onko erityistä tukea tarvitsevan oppilaan paras paikka opiskella erityisluokalla vai yleisopetuksessa. Asiallisia ja perusteltuja mielipiteitä tulvii tutkijoilta, pedagogisilta asiantuntijoilta ja huoltajilta.

Erityistä tukea saaneista oppilaista 30 prosenttia opiskelee erityisen tuen ryhmissä ja vajaa 70 prosenttia yleisopetuksen ryhmissä. Tutkimuksen mukaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden matematiikan ja äidinkielen oppimistulokset eivät eroa sen mukaan, missä oppilaat ovat opiskelleet. Erityisluokilla oppilaiden käsitys omasta osaamisestaan oli paljon korkeampi kuin heidän arvioinnissa osoitettu osaamisensa.  Epärealistinen käsitys itsestä oppijana voi toimia suojaavana tekijänä, mutta se voi aiheuttaa myös ongelmia.  Toisaalta erityistä tukea saavien oppilaiden opiskelun järjestäminen yleisopetuksessa hyödyttää kaikkia oppilaita, koska pedagogiikkaa on kehitettävä jatkuvasti.

Toinen ajankohtainen keskustelunaihe on koulua käymättömät oppilaat. Kunnassa on oppilaita, jotka jäävät kotiin koulukiusaamisen, psyykkisen tai somaattisen oireilun vuoksi. Kotiin jäädään sosiaalisten tilanteiden pelon tai kotitilanteen vuoksi. Pahimmillaan kotiin juututaan jopa useaksi vuodeksi. Hämmentävää, että Suomesta puuttuu systemaattinen malli, miten koulupoissaoloihin puututaan ja koulunkäyntiä tuetaan. Vasta äärimmäisen haastavissa tilanteissa olemme luomassa toimintamalleja, jotta oppilaat kiinnittyisivät kouluun tai elämään.

Kehitetään kaikkien oppilaiden joustavia ryhmittelyjä, jaetaan resurssit tasaisesti ja ennen kaikkea – tuodaan tuki lapsen ja perheen luo!”

Koulutuskeskusteluissa on tuen järjestämisen paikan sijaan keskityttävä ennaltaehkäisevään työhön ja varhaisen puuttumisen kertosäkeeseen. Osa oireilevista oppilaista ei ole saanut minkään valtakunnan tukea missään. Alueemme ja koulumme eriytyvät vauhdilla. Professori Hannu Savolainen herättelee ammattilaisia siirtymään tukipuheista tukitekoihin. Jokainen lapsi hyötyy pienemmästä ryhmästä, paremmasta pedagogiikasta, kohtaamisesta ja kavereista. Jokainen lapsi hyötyy monialaisesta yhteistyöstä, osaavista opettajista tai psykoterapiasta, jos trauma lyö polvilleen. Kehitetään kaikkien oppilaiden joustavia ryhmittelyjä, jaetaan resurssit tasaisesti ja ennen kaikkea – tuodaan tuki lapsen ja perheen luo!

*    *    * 

Ystäväni Päivi Juntti luopuu puheenjohtajuudesta pitkän uran jälkeen. Kolumnistimme Sari Karjalainen ja minä olemme hengitelleet Erityiskasvatuslehden tahtiin vuodesta 2016 lähtien. Olemme nauttineet haasteista ja myötätuulista. Työelämä pyörittää kumpaakin kiihtyvällä tahdilla ja annamme uusille kynäilijöille tietä kesällä 2019. Jos olet kiinnostunut päätoimittajuudesta, laitathan hallitukselle hakemusta opintopäiviin mennessä! Julkaisemme virallisen hakuilmoituksen verkossa.

Merja Koivisto

Päätoimittaja Merja Koivisto toimii ohjaavana opettajana oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa, Onervan toimipisteessä.