Asenne ratkaisee

Asenne ratkaisee

Asenne ratkaisee! on Suomen erityiskasvatuksen liitto Sel. ry:n teema vuodelle 2023. Mielestäni se sopii paremmin kuin hyvin tähän uuden äärellä olemiseen. Aloitan nyt uudessa luottamustehtävässä puheenjohtajana, ja saamme yhdessä olla vaikuttamassa siihen, miten erityisopetusta  ja -kasvatusta kehitetään.

Suomen erityiskasvatuksen liitossa haluamme edelleen säilyttää positiivisen otteen arkeen, kehittää erityisopetusta myönteisellä asenteella ja valaa uskoa sekä luottamusta tulevaisuuteen. Korostamme ratkaisukeskeisyyttä ja tarjoamme samalla toivoa ja unelmia niin oppilaille, huoltajille kuin kollegoillekin. Liiton ja alueyhdistysten tärkeä tehtävä on tukea jäsenten työssäjaksamista ja vaikuttaa mahdollisuuksiin saada ammattitaitoa täydentävää lisäkoulutusta.

Haluamme liittona vaikuttaa siihen, että jokaisella tukea tarvitsevalla oppilaalla on mahdollisuus saada koulutetun erityisopettajan antamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Haasteena on ollut jo pitkään kelpoisten erityisopettajien ja erityisluokanopettajien saaminen jopa vakituisiin virkoihin. On tärkeää pitää yllä keskustelua, jossa huomioidaan erityisopettajien ja erityisluokanopettajien muuttuneet työnkuvat ja työehdot, niin että kaikki erityisopettajan tekemä työ kuuluu palkkauksen piiriin. 

Suomi on saanut sekä kiitosta että kritiikkiä oppimisen tuen mallistaan. Tällä hetkellä ajankohtaista on tuen mallin selkeyttäminen. Paljon puhutaan myös kelpoisuuksien selkeyttämisen ajankohtaisuudesta. Kuka on kelpoinen antamaan erityisopetusta? Tämä keskustelu, jossa olen itsekin mukana, ei ole erityisopettajien ja erityisluokanopettajien vertailua eikä arvottamista. Molempia tarvitaan.

Olen toiminut 17 vuotta erityisopettajana eri kunnissa ja olen nähnyt käytännössä, että tuen toteuttaminen voi vaihdella hyvin paljon opetuksen järjestäjän mukaan. Olen törmännyt turhiin yksilöllistämisiin ja tehostetussa tuessa olemiseen ihan vain varmuuden vuoksi. Tämä on mielestäni osoitus siitä, että tarvitaan selkeämmät ohjeet tuen järjestämiseksi. Pedagoginen asiantuntemus on edelleen tuen järjestämisen kannalta keskiössä, mutta on hyvä olla tietyt yhteiset raamit. Kunnittain voi vaihdella paljon, missä vaiheessa aloitetaan tehostettu tuki tai erityinen tuki. Toki aina tulee ottaa huomioon ensisijaisesti se kaikkein tärkein eli oppilas. Oppilaantuntemus lähtee aidosta kohtaamisesta.

Tämän kevään opintopäivien teemassa on hyvää asennetta – Tehdään yhdessä toimivaa.

On tärkeää, että oppimisen ja koulunkäynnin tukea selkeytetään. Siitä saamme kuulla kevään aikana lisää, kun Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö vastaavat eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen esittämään arviointipyyntöön koskien oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevien säännösten selventämistarvetta. Odotan selkeyttämiseltä myös sitä, että paikallinen keksiminen vähenee ja käytännöt yhtenäistyvät.

Tämän kevään opintopäivien teemassa on hyvää asennetta – Tehdään yhdessä toimivaa. Yhteistyö on ehdottomasti suuri voimavara lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukemisessa. Yhteistyö antaa voimaa myös erityisopetuksen ja -kasvatuksen ammattilaisille!

Minulle on ilo ja kunnia aloittaa Suomen erityiskasvatuksen liiton puheenjohtajana. Toivon että olet tarvittaessa rohkeasti yhteydessä.

Tavataan suurella joukolla opintopäivillä Helsingin Pasilassa 25.–26.3.2023!

Tiina Kujala
Sel. ry:n uusi puheenjohtaja Tiina Kujala työskentelee yläkoulun ja lukion rehtorina ja lukion erityisopettajana. Vuodet erityisopettajana ovat opettaneet hänelle kohtaamisen merkityksen. Tiinan mielestä erityisopettajat ovat kohtaamisen mestareita.

Tykkää ja jaa