Ajatuspalasia kevään alkuun

Ajatuspalasia kevään alkuun

Mikä luokanopettajaksi opiskelussa on hyvää? Opiskelukaverit. He ovat yksilöitä, mutta saavat saman koulutuksen. Koulutus muokkaa ajattelua, mutta ei tee heistä klooneja. Hienoja tyyppejä, hyviä tulevaisuuden opettajia. Hyviä ovat myös yliopiston opettajat. Olen saanut erinomaista opetusta. Kun opettaja perustelee ja kertoo, miksi asiat opiskellaan, motivaatio lisääntyy. Tämä huomio minun täytyy pitää mielessäni myös omassa työssäni. Välillä se unohtuu. Ideana on oppiminen, ei tehtävien tekeminen. 

Mikä opinnoissa on huonoa? No, etäopetus on aika kauheaa. Muistutan omia oppilaitani. Tarvitsisin yksinkertaiset ja jäsennellyt ohjeet kaikkeen tekemiseen. Nyt opintoja on ripoteltu Moodleen, Teamsiin ja Zoomiin. Kun jokainen opettaja on jäsentänyt oman asiansa ja tehtävänsä eri lailla, eri alustalle, opiskelijan on mahdotonta muodostaa niistä järkevä kokonaisuus. Tämän aion myös pitää mielessäni. 

Yläkoulun opettajana olen välillä vähän ärsyyntynyt opetuksesta, joka tähtää alakouluun. Näin ne yläkoulunkin erityisluokanopettajat koulutetaan, vaikka siinä ei ihan kauheasti järkeä ole. 

Tässä Erityiskasvatus-lehdessä kuitenkin on ajatuksia monenlaiseen erityisopettajana työskentelyyn. Erna Törmälehdon (s. 16) ja Petra Sainion (s. 18) väitöskirjat antavat tieteellistä taustaa lasten kasvuun ja kehitykseen. Anne Karhu ja Mika Paananen kirjoittavat tutkituista menetelmistä kuinka puuttua käyttäytymisen ongelmiin (s. 8).

Sairaalakoulut saivat Opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustusta sairaalaopetuksen konsultatiivisen työn kehittämiseen. Inka Turunen otti selvää miten projekti on lähtenyt etenemään. (s. 12). On mahdollista, että erityisopettaja opettaa yhtä aikaa sekä peruskoulussa että lukiossa. Haasteita siinä riittää, mutta työ on mielenkiintoista. Siitä meille kertoo erityisopettaja Saara Hyytiäinen (s. 6).

OAJ:n valtuustovaalit alkavat helmikuun lopussa. Tutustu ehdokkaisiin, jotka ovat Suomen erityiskasvatuksen liiton jäseniä (s. 21–23). Heillä on ajatuksia ja osaamista, joista me erkkaopet voimme hyötyä. OAJ vaikuttaa osaltaan, millaiseksi erityisopettajan työ tulee tulevaisuudessa muuttumaan. Siksi on tärkeää äänestää valtuustoon monta fiksua erityisopettajaa. 
Toivoisin että tätä erityisopetuksen kenttää katsottaisiin kokonaisuutena. Nyt me laaja-alaiset erityisopettajat ja me erityisluokanopettajat (aika pian olen) emme aina näe yhteistä etua. Meillä kaikilla on opettajan pedagogiset opinnot, erityisopettajan opinnot ja maisterin tutkinto. Voisimmeko kaikki puhaltaa samaan hiileen? Niin että oppilaat siitä hyötyvät.

Pim ja pom paukkuvat pianon koskettimet.

Vielä en tiedä miten omassa työssäni käytän kaikkea opiskelemaani. Olen esimerkiksi elämäni ensimmäistä kertaa soittotunneilla. Pim ja pom paukkuvat pianon koskettimet. Fantastista! Vajaa kolmekymmentä vuotta nuorempi kurssikaverini tosin kuvaili innokkuuteni ja osaamiseni välistä rakoa levittämällä kätensä. Harjoitus tekee mestarin, sanon minä.

PS. Lehdessä on aloittanut uusi kolumnisti. Pitkän linjan ammattilainen, erityisopettaja ja työnohjaaja Mika Saatsi. Lue hänen ensimmäinen kolumninsa sivulla 31

Ari Malmberg
Erityisopettaja Ari Malmberg opiskelee tämän vuoden luokanopettajaksi. Opiskeluvuoden aikana hän on huomannut, että setämies on usein väärässä paikassa, erityisesti sähköisillä oppimisalustoilla.

Tykkää ja jaa