Världens bästa jobb

Världens bästa jobb

Ett nytt läsår har startat. När jag skriver den här texten, hänger det många frågor i luften vad gäller höstterminen. Vi vet redan att vi inte kan hålla utbildningsdagarna i Dipoli, med temat ”Puhutaan erkkaa”. Men kommer vi att få en ny Coronavåg, måste vi använda munskydd på jobbet och privat, och hur har vi igen fått igång skolarbetet?

På sociala medier har det under sommaren förts livliga diskussioner om speciallärarens och specialklasslärarens arbetsbild. Under hösten kommer en arbetsgrupp vid utvecklingsprogrammet ”Utbildning för alla” på Undervisnings- och kulturministeriet att jobba kring trestegsstödets flexibilitet och att se över eventuella lagförändringar. Ett varmt tack för att Finlands specialpedagogiska förbund Fsf.rf kommer att höras i denna process! Erfarenheter och röster från fältet är värdefulla då man jobbar med lagförändringar.

Lagen och speciallärarnas behörighetskrav möter inte idag skolans vardag. Problemet är inte det att en FM, filosofiemagisterexamen + speciallärarstudier inte skulle ge tillräckliga färdigheter för speciallärararbetet, stöda elever inom särskilt stöd eller skriva pedagogiska dokument. Problemet ligger snarare i förordningen där endast en person med specialklasslärarexamen anses vara behörig för detta arbete. Därför borde arbetsgruppen fundera på en ändring av formuleringen i förordningen så att både specialklasslärare och speciallärare är behöriga att inom samma undervisningsskyldighet utföra specialundervisning.

Vi har alla varit nya lärare och vissa år känns det som om ingenting blir bra hur man än försöker.

Arbetsgruppen borde kunna påverka behörighetskraven så att det i framtidens lärarregister skulle finnas speciallärare med olika utbildningsgrad, men med samma undervisningsskyldighet, 22h. Då kunde utbildningsanordnaren lättare ta ställning till vilken typ av behörighet passar för vilken/vilka grupper. Inkommande läsår går vi ännu enligt gamla modeller.

Hur man tolkar lagen och vilken arbetsbild specialläraren har varierar ännu i kommunerna, också inom skolorna. En lärare som börjar sin karriär möter många utmaningar och frågeställningar. Vi tvingas ännu den här hösten tänja på gränserna på grund av rådande omständigheter. Med erfarenheter sedan många år tillbaka vet vi att vi klarar av det mesta. Det skall vi komma ihåg under hösten. Vi får undervisa och eleverna lär sig trots kanske annorlunda arrangemang. Vi som är gamla i gamet skall nu stöda våra unga kollegor genom att dela med oss erfarenheter. Vi har alla varit nya lärare och vissa år känns det som om ingenting blir bra hur man än försöker.

Ute i skolor och enheter behövs det nya och unga lärare med friska och nya idéer, men också erfarna lärare. Vi hjälps åt, vi handleder, vi kämpar! Vi reserverar tid för varandra. Det här är trots allt världens bästa arbete. 

Päivi Peltola
ordförande

Anne Grönqvist
svensk översättning

Päivi Peltola är ordförande för Fsf. rf. Hon bor i Billnäs, Raseborg och arbetar som specialklasslärare i åk 1-6.