Vår i sinnet!

Vår i sinnet!

Hör du till dem för vilka våren är full av möjligheter och solsken- eller till dem som börjar känna ångest och en känsla av att allt jobb faller över en? I skolan börjar vårens stress nå sin kulmen när tiden för utvärderingar är inne. Det lönar sig att komma ihåg att tiden inte upphör fast maj månad tar slut och på hösten återvänder vi med nya krafter för att fortsätta skolarbetet.

Årsarbetstiden är ett samtalsämne lite överallt och den diskussionen minskar minsann inte stressen. Speciallärarna vet väl att jobbet innefattar mycket annat än lektioner. Palavrar och pappersjobb tynger oss vid sidan av övrig jobbelastning. I en del kommuner påbörjas försök med årsarbetstid. Försöken förutsätter lärarnas medgivande och lokala överenskommelser. Från förbundets sida följer vi noga med hur årsarbetstid påverkar speciallärarnas arbete och lön.

I april får riksdagen ta ställning till regeringens förslag till ny gymnasielag.Vi har starkt påverkat det faktum att specialundervisning nu äntligen skrivs in i lagen som en rättighet även för de unga som studerar i gymnasiet. När detta väl är stadfäst i lagen kan man bestämma behörighets- och arbetsvillkor samt lön för gymnasiets speciallärare. Så kommer man ifrån ett lapptäcke av olika praxis och en speciallärare i gymnasiet blir även behörig för ex. rektorsuppgifter.

Specialundervisningen har som helhet stor inverkan på förbättring av arbetsro och inlärningsatmosfär.

Det nationella centret för att utveckla undervisningen (Karvi) publicerade i mars en utredning om verkställandet av elev- och studerandevårdslagen och förverkligandet av arbetsro och en trygg lärmiljö. Förbundet fick vara med i utarbetandet av båda utredningarna. Arbetsro och trygghet i lärmiljön kan enligt utredningarna bäst förbättras genom att utveckla kompanjonlärarskap, genom att öka stödet för inlärning och skolgång och genom att utveckla inlärningsmetoder. Differentiering av undervisngen inverkar märkbart på arbetsron liksom elevens och vårdnadshavarens delaktighet i skolarbetet. Specialundervisningen har som helhet stor inverkan på förbättring av arbetsro och inlärningsatmosfär.

I mars ordnades lyckade studiedagar i Karleby. Tack till Österbottens speciallärare för givande dagar! På förbundsmötet valdes Päivi Peltola till ny ordförande för följande två- årsperiod 2019- 2020. Grattis Päivi- förbundets verksamhet ligger i kunniga händer!

Låt oss njuta av våren, tussilagon, vitsippor och fågelsång!

Jag önskar er krafter för vårens sista skolveckor!

Päivi Juntti
ordförande

Översättning Benita Rännäri