Speciellt gott nytt år 2020!

Speciellt gott nytt år 2020!

Vuosi sitten tammikuussa ryhdyimme liiton hallituksen kokouksessa miettimään tavoitteita vuodelle 2020. Yhden vuosikokouksen periaatteella kun toimimme, liittokokous maaliskuussa vahvistaa seuraavan vuoden linjat.

Vi konstaterade att vi inte får något till stånd med att gnälla och tjata. Nu ser vi det positiva i det bästa arbetet som finns, och firar ett speciellt gott år!

Suomen erityiskasvatuksen liiton toimintaperiaatteina vuonna 2020 on

 • Positiivinen ote arkeen. Kehitämme erityisopetusta myönteisellä asenteella ja valamme uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen koko kouluyhteisöissä.
 • Lösningsfokuserade arbetsmetoder. Vi frågar inte ”varför” utan ”hur”. Vi hjälper till att hitta lösningar. Vi betonar frågan” hur” i vårt arbete. Vi fastnar inte i det tidigare genom att fundera ”varför”.
 • Tarjoa toivoa ja unelmia. Tarjoamme toivoa ja unelmia niin oppilaalle, huoltajalle kuin kollegallekin.
 • Genom samarbete, gemensamma mål och mångprofessionella diskussioner fungerar vi tillsammans och ser till att ingen blir lämnad ensam i det ansvarsfulla jobbet vi gör.
 • Seuraamme aktiivisesti koulutuspoliittisia muutoksia, jotka vaikuttavat sekä erityisopetuksen rooliin ja merkitykseen että tukea tarvitsevan oppilaan oppimiseen eri koulutusasteilla. Nostetaan rohkeasti esille erityisopetuksen merkitys oppilaan tuen muotona.

Näiden toimintaperiaatteiden konkretisoimiseksi liittokokous hyväksyi toimenpiteiksi seuraavaa:

 • Vaikutetaan siihen, että jokaisella tukea tarvitsevalla oppilaalla on mahdollisuus saada kelpoisen erityisopettajan antamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea.
 • Vi synliggör specialundervisningen, följer med diskussioner som förs och kommenterar aktivt.
 • Etsitään onnistuneita erityisopetukseen liittyviä käytänteitä ja jaetaan ne muillekin.
 • Vi för kontinuerligt diskussioner där vi uppmärksammar speciallärarnas och specialklasslärarnas förändrade arbetsbild och arbetsvillkor, så att lönerna följer framtida lönesättningar.
 • Espoon opintopäivien teemana on ”Puhutaan erkkaa!”
 • Vi presenterar goda praxis i tidningen Erityiskasvatus.

Tule mukaan oman alueesi yhdistyksen toimintaan ja tuo oma näkemyksesi rohkeasti esille. Vaikutetaan asioihin ja osallistutaan. Kaikkia tarvitaan!

Espoon opintopäivien yhteydessä liittokokous päättää vuoden 2021 tavoitteista ja toimista. Tule mukaan oman alueesi yhdistyksen toimintaan ja tuo oma näkemyksesi rohkeasti esille. Vaikutetaan asioihin ja osallistutaan. Kaikkia tarvitaan!
Då vi inleder det nya året byter styrelsen sina mandatpar. Ett stort tack för er insats, lämmin kiitos työpanoksestanne Porin Riikka, Joensuun Anne, Etelä-Karjalan Liisamaija ja Kuopion Una!

Tervetuloa hallitustyöskentelyyn Kainuun Minna-Liisa, Keski-Suomen Marita, Etelä-Savon Anne ja Kanta-Hämeen Kai!

Päivi Peltola
Puheenjohtaja/Ordförande

Anne Grönqvist Svensk översättning

Päivi Peltola on Sel. ry:n puheenjohtaja. Hän asuu Billnäsissä, Raaseporissa ja työskentelee erityisluokanopettajana alakoulussa.