Specialläraren gör skillnad!

Specialläraren gör skillnad!

Bakom mig har jag mitt första år som ordförande och nu börjar den andra halvan. Fjolåret var intressant, lärorikt och gav perspektiv. Jag har redan fått vara delaktig i många saker. Jag kommer speciellt att tänka på processen kring förnyandet av lagen kring stöd för lärande och skolgång. Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet har lovat komma med anvisningar under hösten 2024. Lagförändringarna träder i kraft i augusti 2025. Det året kommer att bli särskilt intressant. 
Förbundets tema för år 2024 är ERKKAOPELLA ON VÄLIÄ – SPECIALLÄRAREN GÖR SKILLNAD! Detta tema är viktigt, eftersom vi vill att alla speciallärare och specialpedagoger får stå i rampljuset! Det är viktigt att värna om tillgången till behöriga speciallärare. Till detta bidrar en tillräcklig mängd utbildningsplatser samt omsorg om de speciallärare som redan finns på arbetsfältet, och deras välmående i arbetet.

Förbundets tema för år 2024 är ERKKAOPELLA ON VÄLIÄ – SPECIALLÄRAREN GÖR SKILLNAD!

Vi vill med detta tema föra fram betydelsen av att mötas. Alla barn och ungdomar förtjänar att bli bemötta med äkthet och engagemang, likaså också varenda vårdnadshavare. Ett sådant bemötande är också en förutsättning för all interaktion och allt lärande.
Fortsättningsvis vill vi också erbjuda kollegialt stöd samt rekreation och välmående via våra regionala föreningar. Vi vill ge hopp och drömmar såväl till speciallärare, elever som till vårdnadshavare. För oss är det viktigt att se till att speciallärarna orkar med sitt jobb och har möjlighet till återhämtning, samt att man får nya krafter i mötet med kolleger. Till detta finns det en utmärkt möjlighet på förbundets årliga studiedagar, som denna vår arrangeras i Uleåborg.

Förbundet vill bevaka att varje elev som behöver det, har möjlighet att få stöd för sitt lärande och sin skolgång av en behörig speciallärare. Också därför vill vi synliggöra och förespråka utbildning och specialundervisning, samt söka välfungerande praxis som vi kan dela med varandra. Vi vill också hålla liv i diskussionerna om speciallärarnas och specialklasslärarnas förändrade arbetsbild och arbetsvillkor, med fokus på att var och en får ersättning för det arbete som hen gör.

Höjdpunkterna så här i början av år 2024 är Educa-mässan 26-27.1. i Mässcentret i Böle, samt Studiedagarna med förbundsmötet i Uleåborg 23-24.3. På Educa får vi träffas i ”Opettajan olohuone” och vi får också uppmärksamma årets speciella insats – ”vuoden erityinen teko”. I Uleåborg ska vi tillsammans reflektera över temat ”Tuu nääkin Ouluun oivaltamaan”. Hoppas på stor uppslutning, såväl i Böle som i Uleåborg!

Under detta år kommer jag att följa med förändringsprocessen gällande lagen om stöd för lärande och skolgång, och jag väntar med intresse på de kommande anvisningarna. Jag vill också redan i detta skede tacka för att jag har fått sköta ordförandeskapet. Uppdraget är betydelsefullt, intressant och belönande.

På vårt förbundsmöte 23.3.2024 kommer vi igen att välja en ordförande för verksamhetsperioden 2025–2026. De regionala föreningarna kan tänka till och föreslå en lämplig kandidat för ordförandeposten. Det här är ett uppdrag som jag önskar att så många som möjligt ska få en chans att sköta, och jag hoppas därför att det kommer att finnas kandidater för uppdraget!

Tiina Kujala föreningens ordförande

Fsf:s ordförande Tiina Kujala jobbar som högstadie- och gymnasierektor samt som speciallärare i gymnasiet. 25

Tykkää ja jaa